EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a wild goose chase" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a wild goose chase را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a wild goose chase و همچنین مطالعه مثال برای a wild goose chase، اقدام به جمله سازی با کلمه a wild goose chase نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a wild goose chase در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a wild goose chase به کمک همین جملات با a wild goose chase و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a wild goose chase می باشد.


در قسمت ذیل 43 جمله با a wild goose chase برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a wild goose chase را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a wild goose chase به انگلیسی

جمله با a word in your ear جمله با a year and a day جمله با a young man جمله با a young tree جمله با aa جمله با aaa جمله با aaaa جمله با aaaaa جمله با aaaaaaaa جمله با aaaaaaaah

(1) I think it's a wild goose chase.

(2) sir, are we sure this robertson character isn't just a wild goose chase?

(3) i just wanted to make sure you weren't on a wild goose chase, because whoever it was that broke into my office, they stole a fake list of suspects.

(4) sir, are we sure this robertson character isn't just a wild goose chase?

(5) i just wanted to make sure you weren't on a wild goose chase, because whoever it was that broke into my office, they stole a fake list of suspects.(6) What is the modern definition of "a wild goose chase"?

(7) How to Use "a wild goose chase" with Example Sentences.

(8) If you had to explain to someone who was learning English what "a wild goose chase" is, what would you say?

(9) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a wild goose chase" can get slippery.

(10) The Best Definition of "a wild goose chase" I’ve Heard So Far.

(11) "a wild goose chase" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(12) What is the best definition of "a wild goose chase"?

(13) What is the definition of an "a wild goose chase"?

(14) What Is "a wild goose chase"? Detailed Definition and Meaning.

(15) Use "a wild goose chase" in a sentence.

(16) The Word "a wild goose chase" in Example Sentences.

(17) English Sentences with Audio Using the Word "a wild goose chase".

(18) What is definition of "a wild goose chase" by Merriam-Webster.

(19) "a wild goose chase" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(20) How do you write a good sentence with "a wild goose chase"?

(21) "a wild goose chase" sentence examples.

(22) "a wild goose chase": In a Sentence.

(23) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a wild goose chase".

(24) How do you explain "a wild goose chase"?

(25) What can I say instead of "a wild goose chase"?

(26) What is a synonym for "a wild goose chase"?

(27) What is a antonym for "a wild goose chase"?

(28) What do you mean by "a wild goose chase"?

(29) What is another word for "a wild goose chase"?

(30) What is the best definition of "a wild goose chase"?

(31) What is "a wild goose chase" definition and meaning?

(32) How to use "a wild goose chase" in a sentence.

(33) The Word "a wild goose chase" in Example Sentences.

(34) "a wild goose chase" meaning in english, "a wild goose chase" definitions.

(35) Primary meanings of "a wild goose chase".

(36) Full definitions of "a wild goose chase".

(37) Full meaning of "a wild goose chase".

(38) The Word "a wild goose chase" in Example Sentences.

(39) Best definition of "a wild goose chase".

(40) Define "a wild goose chase" in one sentence, define "a wild goose chase" in one word.

(41) What is the meaning of "a wild goose chase" in a sentence.

(42) The Word "a wild goose chase" in Example Sentences.

(43) What is the origin and root of "a wild goose chase".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a wild goose chase


به جای حفظ کردن لغت a wild goose chase ، جملات کوتاه با a wild goose chase را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a wild goose chase، جملات کوتاه مختلف با لغت a wild goose chase را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a wild goose chase، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a wild goose chase را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a wild goose chase در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a wild goose chase

ساختن جمله با a wild goose chase به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a wild goose chase است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a wild goose chase را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a wild goose chase ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a wild goose chase که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a wild goose chase

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a wild goose chase

یک جمله ساده با a wild goose chase از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a wild goose chase

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a wild goose chase، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a wild goose chase به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a wild goose chase بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a wild goose chase

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a wild goose chase همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a wild goose chase فرق دارد. در جملات پیچیده با a wild goose chase، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a wild goose chase بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a wild goose chase

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a wild goose chase همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a wild goose chase. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a wild goose chase بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a wild goose chase

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a wild goose chase و کاربرد کلمه a wild goose chase در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a wild goose chase را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a wild goose chase و همچنین مطالعه مثال برای a wild goose chase، اقدام به جمله سازی با کلمه a wild goose chase نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a wild goose chase در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a wild goose chase به کمک همین جملات با a wild goose chase و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a wild goose chase می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a wild goose chase، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a wild goose chase را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a wild goose chase در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a wild goose chase به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a wild goose chase است. با ساختن جمله برای لغت a wild goose chase به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان