EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a word in your ear" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a word in your ear را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a word in your ear و همچنین مطالعه مثال برای a word in your ear، اقدام به جمله سازی با کلمه a word in your ear نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a word in your ear در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a word in your ear به کمک همین جملات با a word in your ear و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a word in your ear می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a word in your ear برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a word in your ear را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a word in your ear به انگلیسی

جمله با a year and a day جمله با a young man جمله با a young tree جمله با aa جمله با aaa جمله با aaaa جمله با aaaaa جمله با aaaaaaaa جمله با aaaaaaaah جمله با aaaaaaah(0) What is the modern definition of "a word in your ear"?

(1) How to Use "a word in your ear" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a word in your ear" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a word in your ear" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a word in your ear" I’ve Heard So Far.

(5) "a word in your ear" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a word in your ear"?

(7) What is the definition of an "a word in your ear"?

(8) What Is "a word in your ear"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a word in your ear" in a sentence.

(10) The Word "a word in your ear" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a word in your ear".

(12) What is definition of "a word in your ear" by Merriam-Webster.

(13) "a word in your ear" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a word in your ear"?

(15) "a word in your ear" sentence examples.

(16) "a word in your ear": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a word in your ear".

(18) How do you explain "a word in your ear"?

(19) What can I say instead of "a word in your ear"?

(20) What is a synonym for "a word in your ear"?

(21) What is a antonym for "a word in your ear"?

(22) What do you mean by "a word in your ear"?

(23) What is another word for "a word in your ear"?

(24) What is the best definition of "a word in your ear"?

(25) What is "a word in your ear" definition and meaning?

(26) How to use "a word in your ear" in a sentence.

(27) The Word "a word in your ear" in Example Sentences.

(28) "a word in your ear" meaning in english, "a word in your ear" definitions.

(29) Primary meanings of "a word in your ear".

(30) Full definitions of "a word in your ear".

(31) Full meaning of "a word in your ear".

(32) The Word "a word in your ear" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a word in your ear".

(34) Define "a word in your ear" in one sentence, define "a word in your ear" in one word.

(35) What is the meaning of "a word in your ear" in a sentence.

(36) The Word "a word in your ear" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a word in your ear".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a word in your ear


به جای حفظ کردن لغت a word in your ear ، جملات کوتاه با a word in your ear را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a word in your ear، جملات کوتاه مختلف با لغت a word in your ear را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a word in your ear، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a word in your ear را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a word in your ear در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a word in your ear

ساختن جمله با a word in your ear به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a word in your ear است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a word in your ear را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a word in your ear ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a word in your ear که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a word in your ear

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a word in your ear

یک جمله ساده با a word in your ear از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a word in your ear

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a word in your ear، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a word in your ear به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a word in your ear بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a word in your ear

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a word in your ear همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a word in your ear فرق دارد. در جملات پیچیده با a word in your ear، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a word in your ear بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a word in your ear

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a word in your ear همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a word in your ear. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a word in your ear بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a word in your ear

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a word in your ear و کاربرد کلمه a word in your ear در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a word in your ear را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a word in your ear و همچنین مطالعه مثال برای a word in your ear، اقدام به جمله سازی با کلمه a word in your ear نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a word in your ear در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a word in your ear به کمک همین جملات با a word in your ear و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a word in your ear می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a word in your ear، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a word in your ear را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a word in your ear در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a word in your ear به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a word in your ear است. با ساختن جمله برای لغت a word in your ear به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان