EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a close call" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a close call را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a close call و همچنین مطالعه مثال برای a close call، اقدام به جمله سازی با کلمه a close call نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a close call در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a close call به کمک همین جملات با a close call و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a close call می باشد.


در قسمت ذیل 48 جمله با a close call برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a close call را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a close call به انگلیسی

جمله با a close shave جمله با a close thing جمله با a common soldier جمله با a couple of جمله با a cut above جمله با a danger zone جمله با a dark horse جمله با a day off جمله با a dead duck جمله با a decisive battle

(1) That was a close call.

(2) It was a close call when the little girl almost drowned in the lake.

(3) When the bus swerved to miss a cat, the driver said, "That was a close call."

(4) that's a close call.

(5) that was a close call.

(6) em: it was a close call. things almost didn't work out.

(7) For a terrifying moment I thought he was going to hug me, but fortunately we both remembered we were English just in time. Still, it was a close call.

(8) that's a close call.

(9) that was a close call.

(10) em: it was a close call. things almost didn't work out.


جمله با "a close call"

(11) What is the modern definition of "a close call"?

(12) How to Use "a close call" with Example Sentences.

(13) If you had to explain to someone who was learning English what "a close call" is, what would you say?

(14) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a close call" can get slippery.

(15) The Best Definition of "a close call" I’ve Heard So Far.

(16) "a close call" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(17) What is the best definition of "a close call"?

(18) What is the definition of an "a close call"?

(19) What Is "a close call"? Detailed Definition and Meaning.

(20) Use "a close call" in a sentence.

(21) The Word "a close call" in Example Sentences.

(22) English Sentences with Audio Using the Word "a close call".

(23) What is definition of "a close call" by Merriam-Webster.

(24) "a close call" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(25) How do you write a good sentence with "a close call"?

(26) "a close call" sentence examples.

(27) "a close call": In a Sentence.

(28) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a close call".

(29) How do you explain "a close call"?

(30) What can I say instead of "a close call"?

(31) What is a synonym for "a close call"?

(32) What is a antonym for "a close call"?

(33) What do you mean by "a close call"?

(34) What is another word for "a close call"?

(35) What is the best definition of "a close call"?

(36) What is "a close call" definition and meaning?

(37) How to use "a close call" in a sentence.

(38) The Word "a close call" in Example Sentences.

(39) "a close call" meaning in english, "a close call" definitions.

(40) Primary meanings of "a close call".

(41) Full definitions of "a close call".

(42) Full meaning of "a close call".

(43) The Word "a close call" in Example Sentences.

(44) Best definition of "a close call".

(45) Define "a close call" in one sentence, define "a close call" in one word.

(46) What is the meaning of "a close call" in a sentence.

(47) The Word "a close call" in Example Sentences.

(48) What is the origin and root of "a close call".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a close call


به جای حفظ کردن لغت a close call ، جملات کوتاه با a close call را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a close call، جملات کوتاه مختلف با لغت a close call را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a close call، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a close call را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a close call در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a close call

ساختن جمله با a close call به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a close call است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a close call را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a close call ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a close call که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a close call

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a close call

یک جمله ساده با a close call از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a close call

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a close call، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a close call به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a close call بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a close call

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a close call همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a close call فرق دارد. در جملات پیچیده با a close call، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a close call بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a close call

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a close call همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a close call. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a close call بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a close call

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a close call و کاربرد کلمه a close call در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a close call را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a close call و همچنین مطالعه مثال برای a close call، اقدام به جمله سازی با کلمه a close call نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a close call در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a close call به کمک همین جملات با a close call و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a close call می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a close call، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a close call را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a close call در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a close call به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a close call است. با ساختن جمله برای لغت a close call به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان