EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a cut above" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a cut above را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a cut above و همچنین مطالعه مثال برای a cut above، اقدام به جمله سازی با کلمه a cut above نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a cut above در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a cut above به کمک همین جملات با a cut above و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a cut above می باشد.


در قسمت ذیل 44 جمله با a cut above برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a cut above را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a cut above به انگلیسی

جمله با a danger zone جمله با a dark horse جمله با a day off جمله با a dead duck جمله با a decisive battle جمله با a dog in the manger جمله با a drop in the bucket جمله با a fair shake جمله با a far cry جمله با a fat chance

(1) He is a cut above his neighbors.

(2) He is a cut above the average college student.

(3) Cavalry Troopers are generally considered to be socially a cut above other soldiers

(4) Cavalry Troopers are generally considered to be socially a cut above other soldiers.

(5) The executioner fondled his hatchet and smiled complacently. He felt he was a cut above the rest.

(6) If villainous vampires are your cup of blood , Blade 2 is definitely a cut above the rest .(7) What is the modern definition of "a cut above"?

(8) How to Use "a cut above" with Example Sentences.

(9) If you had to explain to someone who was learning English what "a cut above" is, what would you say?

(10) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a cut above" can get slippery.

(11) The Best Definition of "a cut above" I’ve Heard So Far.

(12) "a cut above" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(13) What is the best definition of "a cut above"?

(14) What is the definition of an "a cut above"?

(15) What Is "a cut above"? Detailed Definition and Meaning.

(16) Use "a cut above" in a sentence.

(17) The Word "a cut above" in Example Sentences.

(18) English Sentences with Audio Using the Word "a cut above".

(19) What is definition of "a cut above" by Merriam-Webster.

(20) "a cut above" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(21) How do you write a good sentence with "a cut above"?

(22) "a cut above" sentence examples.

(23) "a cut above": In a Sentence.

(24) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a cut above".

(25) How do you explain "a cut above"?

(26) What can I say instead of "a cut above"?

(27) What is a synonym for "a cut above"?

(28) What is a antonym for "a cut above"?

(29) What do you mean by "a cut above"?

(30) What is another word for "a cut above"?

(31) What is the best definition of "a cut above"?

(32) What is "a cut above" definition and meaning?

(33) How to use "a cut above" in a sentence.

(34) The Word "a cut above" in Example Sentences.

(35) "a cut above" meaning in english, "a cut above" definitions.

(36) Primary meanings of "a cut above".

(37) Full definitions of "a cut above".

(38) Full meaning of "a cut above".

(39) The Word "a cut above" in Example Sentences.

(40) Best definition of "a cut above".

(41) Define "a cut above" in one sentence, define "a cut above" in one word.

(42) What is the meaning of "a cut above" in a sentence.

(43) The Word "a cut above" in Example Sentences.

(44) What is the origin and root of "a cut above".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a cut above


به جای حفظ کردن لغت a cut above ، جملات کوتاه با a cut above را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a cut above، جملات کوتاه مختلف با لغت a cut above را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a cut above، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a cut above را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a cut above در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a cut above

ساختن جمله با a cut above به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a cut above است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a cut above را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a cut above ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a cut above که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a cut above

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a cut above

یک جمله ساده با a cut above از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a cut above

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a cut above، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a cut above به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a cut above بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a cut above

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a cut above همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a cut above فرق دارد. در جملات پیچیده با a cut above، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a cut above بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a cut above

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a cut above همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a cut above. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a cut above بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a cut above

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a cut above و کاربرد کلمه a cut above در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a cut above را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a cut above و همچنین مطالعه مثال برای a cut above، اقدام به جمله سازی با کلمه a cut above نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a cut above در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a cut above به کمک همین جملات با a cut above و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a cut above می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a cut above، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a cut above را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a cut above در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a cut above به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a cut above است. با ساختن جمله برای لغت a cut above به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان