EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a close shave" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a close shave را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a close shave و همچنین مطالعه مثال برای a close shave، اقدام به جمله سازی با کلمه a close shave نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a close shave در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a close shave به کمک همین جملات با a close shave و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a close shave می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با a close shave برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a close shave را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a close shave به انگلیسی

جمله با a close thing جمله با a common soldier جمله با a couple of جمله با a cut above جمله با a danger zone جمله با a dark horse جمله با a day off جمله با a dead duck جمله با a decisive battle جمله با a dog in the manger

(1) That was a close shave.

(2) I was excited to try the product after a close shave on my head and then shaving off any hair in front of me with an electric razor.(3) What is the modern definition of "a close shave"?

(4) How to Use "a close shave" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "a close shave" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a close shave" can get slippery.

(7) The Best Definition of "a close shave" I’ve Heard So Far.

(8) "a close shave" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "a close shave"?

(10) What is the definition of an "a close shave"?

(11) What Is "a close shave"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "a close shave" in a sentence.

(13) The Word "a close shave" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "a close shave".

(15) What is definition of "a close shave" by Merriam-Webster.

(16) "a close shave" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "a close shave"?

(18) "a close shave" sentence examples.

(19) "a close shave": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a close shave".

(21) How do you explain "a close shave"?

(22) What can I say instead of "a close shave"?

(23) What is a synonym for "a close shave"?

(24) What is a antonym for "a close shave"?

(25) What do you mean by "a close shave"?

(26) What is another word for "a close shave"?

(27) What is the best definition of "a close shave"?

(28) What is "a close shave" definition and meaning?

(29) How to use "a close shave" in a sentence.

(30) The Word "a close shave" in Example Sentences.

(31) "a close shave" meaning in english, "a close shave" definitions.

(32) Primary meanings of "a close shave".

(33) Full definitions of "a close shave".

(34) Full meaning of "a close shave".

(35) The Word "a close shave" in Example Sentences.

(36) Best definition of "a close shave".

(37) Define "a close shave" in one sentence, define "a close shave" in one word.

(38) What is the meaning of "a close shave" in a sentence.

(39) The Word "a close shave" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "a close shave".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a close shave


به جای حفظ کردن لغت a close shave ، جملات کوتاه با a close shave را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a close shave، جملات کوتاه مختلف با لغت a close shave را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a close shave، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a close shave را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a close shave در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a close shave

ساختن جمله با a close shave به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a close shave است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a close shave را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a close shave ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a close shave که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a close shave

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a close shave

یک جمله ساده با a close shave از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a close shave

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a close shave، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a close shave به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a close shave بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a close shave

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a close shave همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a close shave فرق دارد. در جملات پیچیده با a close shave، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a close shave بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a close shave

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a close shave همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a close shave. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a close shave بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a close shave

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a close shave و کاربرد کلمه a close shave در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a close shave را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a close shave و همچنین مطالعه مثال برای a close shave، اقدام به جمله سازی با کلمه a close shave نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a close shave در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a close shave به کمک همین جملات با a close shave و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a close shave می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a close shave، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a close shave را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a close shave در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a close shave به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a close shave است. با ساختن جمله برای لغت a close shave به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان