EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a dark horse" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a dark horse را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a dark horse و همچنین مطالعه مثال برای a dark horse، اقدام به جمله سازی با کلمه a dark horse نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a dark horse در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a dark horse به کمک همین جملات با a dark horse و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a dark horse می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با a dark horse برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a dark horse را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a dark horse به انگلیسی

جمله با a day off جمله با a dead duck جمله با a decisive battle جمله با a dog in the manger جمله با a drop in the bucket جمله با a fair shake جمله با a far cry جمله با a fat chance جمله با a fat lot جمله با a fat lot of

(1) Like a dark horse, the knight came out of nowhere and won the joust.

(2) Donald Trump emerged from the party a dark horse and ended with the presidency.

(3) The little-known competitor is a dark horse in the world of tennis but has already won several major matches.(4) What is the modern definition of "a dark horse"?

(5) How to Use "a dark horse" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "a dark horse" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a dark horse" can get slippery.

(8) The Best Definition of "a dark horse" I’ve Heard So Far.

(9) "a dark horse" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "a dark horse"?

(11) What is the definition of an "a dark horse"?

(12) What Is "a dark horse"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "a dark horse" in a sentence.

(14) The Word "a dark horse" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "a dark horse".

(16) What is definition of "a dark horse" by Merriam-Webster.

(17) "a dark horse" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "a dark horse"?

(19) "a dark horse" sentence examples.

(20) "a dark horse": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a dark horse".

(22) How do you explain "a dark horse"?

(23) What can I say instead of "a dark horse"?

(24) What is a synonym for "a dark horse"?

(25) What is a antonym for "a dark horse"?

(26) What do you mean by "a dark horse"?

(27) What is another word for "a dark horse"?

(28) What is the best definition of "a dark horse"?

(29) What is "a dark horse" definition and meaning?

(30) How to use "a dark horse" in a sentence.

(31) The Word "a dark horse" in Example Sentences.

(32) "a dark horse" meaning in english, "a dark horse" definitions.

(33) Primary meanings of "a dark horse".

(34) Full definitions of "a dark horse".

(35) Full meaning of "a dark horse".

(36) The Word "a dark horse" in Example Sentences.

(37) Best definition of "a dark horse".

(38) Define "a dark horse" in one sentence, define "a dark horse" in one word.

(39) What is the meaning of "a dark horse" in a sentence.

(40) The Word "a dark horse" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "a dark horse".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a dark horse


به جای حفظ کردن لغت a dark horse ، جملات کوتاه با a dark horse را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a dark horse، جملات کوتاه مختلف با لغت a dark horse را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a dark horse، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a dark horse را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a dark horse در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a dark horse

ساختن جمله با a dark horse به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a dark horse است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a dark horse را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a dark horse ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a dark horse که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a dark horse

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a dark horse

یک جمله ساده با a dark horse از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a dark horse

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a dark horse، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a dark horse به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a dark horse بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a dark horse

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a dark horse همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a dark horse فرق دارد. در جملات پیچیده با a dark horse، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a dark horse بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a dark horse

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a dark horse همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a dark horse. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a dark horse بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a dark horse

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a dark horse و کاربرد کلمه a dark horse در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a dark horse را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a dark horse و همچنین مطالعه مثال برای a dark horse، اقدام به جمله سازی با کلمه a dark horse نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a dark horse در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a dark horse به کمک همین جملات با a dark horse و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a dark horse می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a dark horse، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a dark horse را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a dark horse در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a dark horse به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a dark horse است. با ساختن جمله برای لغت a dark horse به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان