EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a bad egg" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a bad egg را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bad egg و همچنین مطالعه مثال برای a bad egg، اقدام به جمله سازی با کلمه a bad egg نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bad egg در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bad egg به کمک همین جملات با a bad egg و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bad egg می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با a bad egg برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a bad egg را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a bad egg به انگلیسی

جمله با a bad hat جمله با a bad job جمله با a bad lot جمله با a bad shot جمله با a bag of bones جمله با a bas جمله با a battery جمله با a bed of roses جمله با a big deal جمله با a big pot

(1) well, from time to time, you get a bad egg.(2) What is the modern definition of "a bad egg"?

(3) How to Use "a bad egg" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "a bad egg" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a bad egg" can get slippery.

(6) The Best Definition of "a bad egg" I’ve Heard So Far.

(7) "a bad egg" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "a bad egg"?

(9) What is the definition of an "a bad egg"?

(10) What Is "a bad egg"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "a bad egg" in a sentence.

(12) The Word "a bad egg" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "a bad egg".

(14) What is definition of "a bad egg" by Merriam-Webster.

(15) "a bad egg" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "a bad egg"?

(17) "a bad egg" sentence examples.

(18) "a bad egg": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a bad egg".

(20) How do you explain "a bad egg"?

(21) What can I say instead of "a bad egg"?

(22) What is a synonym for "a bad egg"?

(23) What is a antonym for "a bad egg"?

(24) What do you mean by "a bad egg"?

(25) What is another word for "a bad egg"?

(26) What is the best definition of "a bad egg"?

(27) What is "a bad egg" definition and meaning?

(28) How to use "a bad egg" in a sentence.

(29) The Word "a bad egg" in Example Sentences.

(30) "a bad egg" meaning in english, "a bad egg" definitions.

(31) Primary meanings of "a bad egg".

(32) Full definitions of "a bad egg".

(33) Full meaning of "a bad egg".

(34) The Word "a bad egg" in Example Sentences.

(35) Best definition of "a bad egg".

(36) Define "a bad egg" in one sentence, define "a bad egg" in one word.

(37) What is the meaning of "a bad egg" in a sentence.

(38) The Word "a bad egg" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "a bad egg".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a bad egg


به جای حفظ کردن لغت a bad egg ، جملات کوتاه با a bad egg را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bad egg، جملات کوتاه مختلف با لغت a bad egg را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bad egg، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bad egg را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bad egg در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a bad egg

ساختن جمله با a bad egg به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bad egg است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a bad egg را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a bad egg ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a bad egg که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a bad egg

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a bad egg

یک جمله ساده با a bad egg از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a bad egg

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a bad egg، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bad egg به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bad egg بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a bad egg

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a bad egg همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a bad egg فرق دارد. در جملات پیچیده با a bad egg، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a bad egg بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a bad egg

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bad egg همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a bad egg. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bad egg بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a bad egg

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a bad egg و کاربرد کلمه a bad egg در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a bad egg را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bad egg و همچنین مطالعه مثال برای a bad egg، اقدام به جمله سازی با کلمه a bad egg نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bad egg در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bad egg به کمک همین جملات با a bad egg و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bad egg می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bad egg، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bad egg را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bad egg در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a bad egg به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bad egg است. با ساختن جمله برای لغت a bad egg به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان