EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a bad shot" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a bad shot را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bad shot و همچنین مطالعه مثال برای a bad shot، اقدام به جمله سازی با کلمه a bad shot نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bad shot در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bad shot به کمک همین جملات با a bad shot و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bad shot می باشد.


در قسمت ذیل 44 جمله با a bad shot برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a bad shot را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a bad shot به انگلیسی

جمله با a bag of bones جمله با a bas جمله با a battery جمله با a bed of roses جمله با a big deal جمله با a big pot جمله با a big shot جمله با a bill of fare جمله با a bird in the bush جمله با a bird in the hand

(1) was the fact that he was such a bad shot that morning and got killed.

(2) The only difference between a good shot and a bad shot is if it goes in or not

(3) if i'm standing far away surrounded by defenders, that's generally a bad shot.

(4) and ken evans, your copilot, hehe... he took a bad shot to the head.

(5) was the fact that he was such a bad shot that morning and got killed.

(6) if i'm standing far away surrounded by defenders, that's generally a bad shot.(7) What is the modern definition of "a bad shot"?

(8) How to Use "a bad shot" with Example Sentences.

(9) If you had to explain to someone who was learning English what "a bad shot" is, what would you say?

(10) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a bad shot" can get slippery.

(11) The Best Definition of "a bad shot" I’ve Heard So Far.

(12) "a bad shot" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(13) What is the best definition of "a bad shot"?

(14) What is the definition of an "a bad shot"?

(15) What Is "a bad shot"? Detailed Definition and Meaning.

(16) Use "a bad shot" in a sentence.

(17) The Word "a bad shot" in Example Sentences.

(18) English Sentences with Audio Using the Word "a bad shot".

(19) What is definition of "a bad shot" by Merriam-Webster.

(20) "a bad shot" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(21) How do you write a good sentence with "a bad shot"?

(22) "a bad shot" sentence examples.

(23) "a bad shot": In a Sentence.

(24) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a bad shot".

(25) How do you explain "a bad shot"?

(26) What can I say instead of "a bad shot"?

(27) What is a synonym for "a bad shot"?

(28) What is a antonym for "a bad shot"?

(29) What do you mean by "a bad shot"?

(30) What is another word for "a bad shot"?

(31) What is the best definition of "a bad shot"?

(32) What is "a bad shot" definition and meaning?

(33) How to use "a bad shot" in a sentence.

(34) The Word "a bad shot" in Example Sentences.

(35) "a bad shot" meaning in english, "a bad shot" definitions.

(36) Primary meanings of "a bad shot".

(37) Full definitions of "a bad shot".

(38) Full meaning of "a bad shot".

(39) The Word "a bad shot" in Example Sentences.

(40) Best definition of "a bad shot".

(41) Define "a bad shot" in one sentence, define "a bad shot" in one word.

(42) What is the meaning of "a bad shot" in a sentence.

(43) The Word "a bad shot" in Example Sentences.

(44) What is the origin and root of "a bad shot".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a bad shot


به جای حفظ کردن لغت a bad shot ، جملات کوتاه با a bad shot را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bad shot، جملات کوتاه مختلف با لغت a bad shot را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bad shot، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bad shot را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bad shot در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a bad shot

ساختن جمله با a bad shot به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bad shot است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a bad shot را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a bad shot ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a bad shot که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a bad shot

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a bad shot

یک جمله ساده با a bad shot از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a bad shot

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a bad shot، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bad shot به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bad shot بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a bad shot

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a bad shot همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a bad shot فرق دارد. در جملات پیچیده با a bad shot، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a bad shot بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a bad shot

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bad shot همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a bad shot. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bad shot بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a bad shot

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a bad shot و کاربرد کلمه a bad shot در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a bad shot را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bad shot و همچنین مطالعه مثال برای a bad shot، اقدام به جمله سازی با کلمه a bad shot نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bad shot در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bad shot به کمک همین جملات با a bad shot و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bad shot می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bad shot، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bad shot را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bad shot در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a bad shot به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bad shot است. با ساختن جمله برای لغت a bad shot به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان