EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a bad lot" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a bad lot را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bad lot و همچنین مطالعه مثال برای a bad lot، اقدام به جمله سازی با کلمه a bad lot نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bad lot در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bad lot به کمک همین جملات با a bad lot و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bad lot می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با a bad lot برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a bad lot را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a bad lot به انگلیسی

جمله با a bad shot جمله با a bag of bones جمله با a bas جمله با a battery جمله با a bed of roses جمله با a big deal جمله با a big pot جمله با a big shot جمله با a bill of fare جمله با a bird in the bush

(1) They are not such a bad lot.

(2) eventually he fell in with a bad lot.

(3) eventually he fell in with a bad lot.(4) What is the modern definition of "a bad lot"?

(5) How to Use "a bad lot" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "a bad lot" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a bad lot" can get slippery.

(8) The Best Definition of "a bad lot" I’ve Heard So Far.

(9) "a bad lot" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "a bad lot"?

(11) What is the definition of an "a bad lot"?

(12) What Is "a bad lot"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "a bad lot" in a sentence.

(14) The Word "a bad lot" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "a bad lot".

(16) What is definition of "a bad lot" by Merriam-Webster.

(17) "a bad lot" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "a bad lot"?

(19) "a bad lot" sentence examples.

(20) "a bad lot": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a bad lot".

(22) How do you explain "a bad lot"?

(23) What can I say instead of "a bad lot"?

(24) What is a synonym for "a bad lot"?

(25) What is a antonym for "a bad lot"?

(26) What do you mean by "a bad lot"?

(27) What is another word for "a bad lot"?

(28) What is the best definition of "a bad lot"?

(29) What is "a bad lot" definition and meaning?

(30) How to use "a bad lot" in a sentence.

(31) The Word "a bad lot" in Example Sentences.

(32) "a bad lot" meaning in english, "a bad lot" definitions.

(33) Primary meanings of "a bad lot".

(34) Full definitions of "a bad lot".

(35) Full meaning of "a bad lot".

(36) The Word "a bad lot" in Example Sentences.

(37) Best definition of "a bad lot".

(38) Define "a bad lot" in one sentence, define "a bad lot" in one word.

(39) What is the meaning of "a bad lot" in a sentence.

(40) The Word "a bad lot" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "a bad lot".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a bad lot


به جای حفظ کردن لغت a bad lot ، جملات کوتاه با a bad lot را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bad lot، جملات کوتاه مختلف با لغت a bad lot را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bad lot، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bad lot را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bad lot در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a bad lot

ساختن جمله با a bad lot به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bad lot است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a bad lot را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a bad lot ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a bad lot که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a bad lot

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a bad lot

یک جمله ساده با a bad lot از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a bad lot

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a bad lot، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bad lot به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bad lot بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a bad lot

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a bad lot همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a bad lot فرق دارد. در جملات پیچیده با a bad lot، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a bad lot بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a bad lot

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bad lot همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a bad lot. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bad lot بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a bad lot

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a bad lot و کاربرد کلمه a bad lot در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a bad lot را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bad lot و همچنین مطالعه مثال برای a bad lot، اقدام به جمله سازی با کلمه a bad lot نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bad lot در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bad lot به کمک همین جملات با a bad lot و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bad lot می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bad lot، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bad lot را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bad lot در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a bad lot به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bad lot است. با ساختن جمله برای لغت a bad lot به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان