EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a big pot" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a big pot را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a big pot و همچنین مطالعه مثال برای a big pot، اقدام به جمله سازی با کلمه a big pot نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a big pot در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a big pot به کمک همین جملات با a big pot و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a big pot می باشد.


در قسمت ذیل 42 جمله با a big pot برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a big pot را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a big pot به انگلیسی

جمله با a big shot جمله با a bill of fare جمله با a bird in the bush جمله با a bird in the hand جمله با a bit جمله با a bit of جمله با a bit of a جمله با a bit thick جمله با a black sheep جمله با a blank cheque

(1) I use a big pot to cook soup.

(2) How about staying for dinner? I'm making a big pot of stew.

(3) kenny's mom dropped off a big pot of kimchi jigae.

(4) kenny's mom dropped off a big pot of kimchi jigae.(5) What is the modern definition of "a big pot"?

(6) How to Use "a big pot" with Example Sentences.

(7) If you had to explain to someone who was learning English what "a big pot" is, what would you say?

(8) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a big pot" can get slippery.

(9) The Best Definition of "a big pot" I’ve Heard So Far.

(10) "a big pot" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(11) What is the best definition of "a big pot"?

(12) What is the definition of an "a big pot"?

(13) What Is "a big pot"? Detailed Definition and Meaning.

(14) Use "a big pot" in a sentence.

(15) The Word "a big pot" in Example Sentences.

(16) English Sentences with Audio Using the Word "a big pot".

(17) What is definition of "a big pot" by Merriam-Webster.

(18) "a big pot" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(19) How do you write a good sentence with "a big pot"?

(20) "a big pot" sentence examples.

(21) "a big pot": In a Sentence.

(22) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a big pot".

(23) How do you explain "a big pot"?

(24) What can I say instead of "a big pot"?

(25) What is a synonym for "a big pot"?

(26) What is a antonym for "a big pot"?

(27) What do you mean by "a big pot"?

(28) What is another word for "a big pot"?

(29) What is the best definition of "a big pot"?

(30) What is "a big pot" definition and meaning?

(31) How to use "a big pot" in a sentence.

(32) The Word "a big pot" in Example Sentences.

(33) "a big pot" meaning in english, "a big pot" definitions.

(34) Primary meanings of "a big pot".

(35) Full definitions of "a big pot".

(36) Full meaning of "a big pot".

(37) The Word "a big pot" in Example Sentences.

(38) Best definition of "a big pot".

(39) Define "a big pot" in one sentence, define "a big pot" in one word.

(40) What is the meaning of "a big pot" in a sentence.

(41) The Word "a big pot" in Example Sentences.

(42) What is the origin and root of "a big pot".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a big pot


به جای حفظ کردن لغت a big pot ، جملات کوتاه با a big pot را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a big pot، جملات کوتاه مختلف با لغت a big pot را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a big pot، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a big pot را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a big pot در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a big pot

ساختن جمله با a big pot به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a big pot است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a big pot را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a big pot ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a big pot که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a big pot

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a big pot

یک جمله ساده با a big pot از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a big pot

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a big pot، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a big pot به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a big pot بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a big pot

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a big pot همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a big pot فرق دارد. در جملات پیچیده با a big pot، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a big pot بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a big pot

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a big pot همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a big pot. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a big pot بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a big pot

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a big pot و کاربرد کلمه a big pot در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a big pot را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a big pot و همچنین مطالعه مثال برای a big pot، اقدام به جمله سازی با کلمه a big pot نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a big pot در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a big pot به کمک همین جملات با a big pot و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a big pot می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a big pot، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a big pot را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a big pot در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a big pot به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a big pot است. با ساختن جمله برای لغت a big pot به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان