EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a back number" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a back number را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a back number و همچنین مطالعه مثال برای a back number، اقدام به جمله سازی با کلمه a back number نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a back number در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a back number به کمک همین جملات با a back number و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a back number می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a back number برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a back number را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a back number به انگلیسی

جمله با a bad egg جمله با a bad hat جمله با a bad job جمله با a bad lot جمله با a bad shot جمله با a bag of bones جمله با a bas جمله با a battery جمله با a bed of roses جمله با a big deal(0) What is the modern definition of "a back number"?

(1) How to Use "a back number" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a back number" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a back number" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a back number" I’ve Heard So Far.

(5) "a back number" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a back number"?

(7) What is the definition of an "a back number"?

(8) What Is "a back number"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a back number" in a sentence.

(10) The Word "a back number" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a back number".

(12) What is definition of "a back number" by Merriam-Webster.

(13) "a back number" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a back number"?

(15) "a back number" sentence examples.

(16) "a back number": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a back number".

(18) How do you explain "a back number"?

(19) What can I say instead of "a back number"?

(20) What is a synonym for "a back number"?

(21) What is a antonym for "a back number"?

(22) What do you mean by "a back number"?

(23) What is another word for "a back number"?

(24) What is the best definition of "a back number"?

(25) What is "a back number" definition and meaning?

(26) How to use "a back number" in a sentence.

(27) The Word "a back number" in Example Sentences.

(28) "a back number" meaning in english, "a back number" definitions.

(29) Primary meanings of "a back number".

(30) Full definitions of "a back number".

(31) Full meaning of "a back number".

(32) The Word "a back number" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a back number".

(34) Define "a back number" in one sentence, define "a back number" in one word.

(35) What is the meaning of "a back number" in a sentence.

(36) The Word "a back number" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a back number".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a back number


به جای حفظ کردن لغت a back number ، جملات کوتاه با a back number را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a back number، جملات کوتاه مختلف با لغت a back number را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a back number، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a back number را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a back number در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a back number

ساختن جمله با a back number به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a back number است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a back number را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a back number ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a back number که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a back number

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a back number

یک جمله ساده با a back number از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a back number

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a back number، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a back number به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a back number بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a back number

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a back number همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a back number فرق دارد. در جملات پیچیده با a back number، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a back number بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a back number

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a back number همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a back number. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a back number بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a back number

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a back number و کاربرد کلمه a back number در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a back number را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a back number و همچنین مطالعه مثال برای a back number، اقدام به جمله سازی با کلمه a back number نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a back number در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a back number به کمک همین جملات با a back number و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a back number می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a back number، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a back number را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a back number در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a back number به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a back number است. با ساختن جمله برای لغت a back number به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان