EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "baseband transmission" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات baseband transmission را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه baseband transmission و همچنین مطالعه مثال برای baseband transmission، اقدام به جمله سازی با کلمه baseband transmission نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از baseband transmission در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه baseband transmission به کمک همین جملات با baseband transmission و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت baseband transmission می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با baseband transmission برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با baseband transmission را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "baseband transmission"?

(1) How to Use "baseband transmission" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "baseband transmission" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "baseband transmission" can get slippery.

(4) The Best Definition of "baseband transmission" I’ve Heard So Far.

(5) "baseband transmission" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "baseband transmission"?

(7) What is the definition of an "baseband transmission"?

(8) What Is "baseband transmission"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "baseband transmission" in a sentence.

(10) The Word "baseband transmission" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "baseband transmission".

(12) What is definition of "baseband transmission" by Merriam-Webster.

(13) "baseband transmission" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "baseband transmission"?

(15) "baseband transmission" sentence examples.

(16) "baseband transmission": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "baseband transmission".

(18) How do you explain "baseband transmission"?

(19) What can I say instead of "baseband transmission"?

(20) What is a synonym for "baseband transmission"?

(21) What is a antonym for "baseband transmission"?

(22) What do you mean by "baseband transmission"?

(23) What is another word for "baseband transmission"?

(24) What is the best definition of "baseband transmission"?

(25) What is "baseband transmission" definition and meaning?

(26) How to use "baseband transmission" in a sentence.

(27) The Word "baseband transmission" in Example Sentences.

(28) "baseband transmission" meaning in english, "baseband transmission" definitions.

(29) Primary meanings of "baseband transmission".

(30) Full definitions of "baseband transmission".

(31) Full meaning of "baseband transmission".

(32) The Word "baseband transmission" in Example Sentences.

(33) Best definition of "baseband transmission".

(34) Define "baseband transmission" in one sentence, define "baseband transmission" in one word.

(35) What is the meaning of "baseband transmission" in a sentence.

(36) The Word "baseband transmission" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "baseband transmission".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با baseband transmission


به جای حفظ کردن لغت baseband transmission ، جملات کوتاه با baseband transmission را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی baseband transmission، جملات کوتاه مختلف با لغت baseband transmission را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی baseband transmission، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه baseband transmission را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از baseband transmission در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه baseband transmission

ساختن جمله با baseband transmission به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی baseband transmission است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت baseband transmission را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت baseband transmission ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه baseband transmission که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با baseband transmission

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با baseband transmission

یک جمله ساده با baseband transmission از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با baseband transmission

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با baseband transmission، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با baseband transmission به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با baseband transmission بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با baseband transmission

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با baseband transmission همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با baseband transmission فرق دارد. در جملات پیچیده با baseband transmission، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با baseband transmission بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با baseband transmission

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با baseband transmission همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت baseband transmission. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با baseband transmission بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با baseband transmission

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با baseband transmission و کاربرد کلمه baseband transmission در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات baseband transmission را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه baseband transmission و همچنین مطالعه مثال برای baseband transmission، اقدام به جمله سازی با کلمه baseband transmission نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از baseband transmission در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه baseband transmission به کمک همین جملات با baseband transmission و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت baseband transmission می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی baseband transmission، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه baseband transmission را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از baseband transmission در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با baseband transmission به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی baseband transmission است. با ساختن جمله برای لغت baseband transmission به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان