EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "baseball card" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات baseball card را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه baseball card و همچنین مطالعه مثال برای baseball card، اقدام به جمله سازی با کلمه baseball card نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از baseball card در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه baseball card به کمک همین جملات با baseball card و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت baseball card می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با baseball card برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با baseball card را نیز گوش دهید.

(1) fair warning on this 1911 honus wagner baseball card.

(2) What is the modern definition of "baseball card"?

(3) How to Use "baseball card" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "baseball card" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "baseball card" can get slippery.

(6) The Best Definition of "baseball card" I’ve Heard So Far.

(7) "baseball card" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "baseball card"?

(9) What is the definition of an "baseball card"?

(10) What Is "baseball card"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "baseball card" in a sentence.

(12) The Word "baseball card" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "baseball card".

(14) What is definition of "baseball card" by Merriam-Webster.

(15) "baseball card" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "baseball card"?

(17) "baseball card" sentence examples.

(18) "baseball card": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "baseball card".

(20) How do you explain "baseball card"?

(21) What can I say instead of "baseball card"?

(22) What is a synonym for "baseball card"?

(23) What is a antonym for "baseball card"?

(24) What do you mean by "baseball card"?

(25) What is another word for "baseball card"?

(26) What is the best definition of "baseball card"?

(27) What is "baseball card" definition and meaning?

(28) How to use "baseball card" in a sentence.

(29) The Word "baseball card" in Example Sentences.

(30) "baseball card" meaning in english, "baseball card" definitions.

(31) Primary meanings of "baseball card".

(32) Full definitions of "baseball card".

(33) Full meaning of "baseball card".

(34) The Word "baseball card" in Example Sentences.

(35) Best definition of "baseball card".

(36) Define "baseball card" in one sentence, define "baseball card" in one word.

(37) What is the meaning of "baseball card" in a sentence.

(38) The Word "baseball card" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "baseball card".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با baseball card


به جای حفظ کردن لغت baseball card ، جملات کوتاه با baseball card را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی baseball card، جملات کوتاه مختلف با لغت baseball card را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی baseball card، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه baseball card را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از baseball card در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه baseball card

ساختن جمله با baseball card به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی baseball card است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت baseball card را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت baseball card ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه baseball card که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با baseball card

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با baseball card

یک جمله ساده با baseball card از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با baseball card

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با baseball card، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با baseball card به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با baseball card بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با baseball card

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با baseball card همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با baseball card فرق دارد. در جملات پیچیده با baseball card، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با baseball card بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با baseball card

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با baseball card همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت baseball card. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با baseball card بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با baseball card

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با baseball card و کاربرد کلمه baseball card در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات baseball card را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه baseball card و همچنین مطالعه مثال برای baseball card، اقدام به جمله سازی با کلمه baseball card نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از baseball card در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه baseball card به کمک همین جملات با baseball card و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت baseball card می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی baseball card، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه baseball card را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از baseball card در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با baseball card به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی baseball card است. با ساختن جمله برای لغت baseball card به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان