EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "baroque" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات baroque را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه baroque و همچنین مطالعه مثال برای baroque، اقدام به جمله سازی با کلمه baroque نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از baroque در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه baroque به کمک همین جملات با baroque و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت baroque می باشد.


در قسمت ذیل 72 جمله با baroque برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با baroque را نیز گوش دهید.

(1) She prefers quiet music - the baroque, for example.

(2) Atlantes however have played a more significant role in Mannerist and baroque architecture

(3) Atlantes however have played a more significant role in Mannerist and baroque architecture.

(4) The mentally disturbed do not employ the Principle of Scientific Parsimony: the most simple theory to explain a given set of facts. They shoot for the baroque.

(5) was balkan baroque.

(6) late baroque, venetian, mid18thcentury mirror.

(7) extraordinary baroque decorations all over the place.

(8) lined with baroque paintings and landing on a sea of electricity.

(9) this is yet another example of the late neoclassic baroque period.

(10) lined with baroque paintings and landing on a sea of electricity. (laughter)


جمله با "baroque"(11) History and beauty lie in the baroque wrinkles of old cathedrals. mosques, synagogues, temples and faces whose stories are told without a single word.

(12) The Moors managed to disown the city, but their culture has left an ever-lasting impression and the baroque style monuments are paraded everywhere in Murcia with considerable pride.

(13) Whose favorite style is baroque

(14) The baroque picture frame was hand-carved and contained detailed etchings on the corners.

(15) St Stephan s Cathedral is a baroque Cathedral It was finished in 1688 in Passau Germany.

(16) The Great Garden is an important European baroque garden. What kind of garden is The Great Garden

(17) The Great Garden is an important European baroque garden. What is at the centre of the Nouveau Jardin?

(18) Because the baroque dresser is extremely intricate in detail, it stands out in the minimalist bedroom.

(19) The center of the city is the Marià nske nà mestie with the city hall baroque statue of the Virgin Mary and so on.

(20) The elaborate architecture of the baroque dwelling seemed out of place in the neighborhood of simply-designed homes.


مثال برای "baroque"(21) The Great Garden is an important European baroque garden. What famous classical musician played at the historic garden theater?

(22) Looking through the camera lens, I was captivated by the highly crafted adornments that were a part of the church’s baroque architecture.

(23) The Great Garden is an important European baroque garden. Other than the Nouveau Jardin, what is the other popular part of The Great Garden?

(24) Many ornate baroque palaces and magnificent dwellinghouses decorated the town of Perast LRB Perasto RRB full of typical venetian architecture.

(25) The baroque style had never truly been to the English taste. What book featured the work of an Inigo Jones and other architects from the 1800s?

(26) was balkan baroque.

(27) late baroque, venetian, mid18thcentury mirror.

(28) extraordinary baroque decorations all over the place.

(29) lined with baroque paintings and landing on a sea of electricity.

(30) this is yet another example of the late neoclassic baroque period.


جمله انگلیسی با کلمه "baroque"(31) lined with baroque paintings and landing on a sea of electricity. (laughter)

(32) The baroque style had never truly been to the English taste. Who wrote Vitruvius Britannicus

(33) Red Dragon is less baroque and showy than Hannibal , and less emotionally affecting than Silence .

(34) An enthralling aesthetic experience , one that 's steeped in mystery and a ravishing , baroque beauty .

(35) What is the modern definition of "baroque"?

(36) How to Use "baroque" with Example Sentences.

(37) If you had to explain to someone who was learning English what "baroque" is, what would you say?

(38) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "baroque" can get slippery.

(39) The Best Definition of "baroque" I’ve Heard So Far.

(40) "baroque" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(41) What is the best definition of "baroque"?

(42) What is the definition of an "baroque"?

(43) What Is "baroque"? Detailed Definition and Meaning.

(44) Use "baroque" in a sentence.

(45) The Word "baroque" in Example Sentences.

(46) English Sentences with Audio Using the Word "baroque".

(47) What is definition of "baroque" by Merriam-Webster.

(48) "baroque" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(49) How do you write a good sentence with "baroque"?

(50) "baroque" sentence examples.

(51) "baroque": In a Sentence.

(52) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "baroque".

(53) How do you explain "baroque"?

(54) What can I say instead of "baroque"?

(55) What is a synonym for "baroque"?

(56) What is a antonym for "baroque"?

(57) What do you mean by "baroque"?

(58) What is another word for "baroque"?

(59) What is the best definition of "baroque"?

(60) What is "baroque" definition and meaning?

(61) How to use "baroque" in a sentence.

(62) The Word "baroque" in Example Sentences.

(63) "baroque" meaning in english, "baroque" definitions.

(64) Primary meanings of "baroque".

(65) Full definitions of "baroque".

(66) Full meaning of "baroque".

(67) The Word "baroque" in Example Sentences.

(68) Best definition of "baroque".

(69) Define "baroque" in one sentence, define "baroque" in one word.

(70) What is the meaning of "baroque" in a sentence.

(71) The Word "baroque" in Example Sentences.

(72) What is the origin and root of "baroque".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با baroque


به جای حفظ کردن لغت baroque ، جملات کوتاه با baroque را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی baroque، جملات کوتاه مختلف با لغت baroque را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی baroque، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه baroque را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از baroque در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه baroque

ساختن جمله با baroque به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی baroque است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت baroque را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت baroque ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه baroque که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با baroque

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با baroque

یک جمله ساده با baroque از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با baroque

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با baroque، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با baroque به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با baroque بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با baroque

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با baroque همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با baroque فرق دارد. در جملات پیچیده با baroque، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با baroque بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با baroque

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با baroque همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت baroque. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با baroque بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با baroque

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با baroque و کاربرد کلمه baroque در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات baroque را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه baroque و همچنین مطالعه مثال برای baroque، اقدام به جمله سازی با کلمه baroque نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از baroque در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه baroque به کمک همین جملات با baroque و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت baroque می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی baroque، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه baroque را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از baroque در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با baroque به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی baroque است. با ساختن جمله برای لغت baroque به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان