EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "agricultural industry" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات agricultural industry را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agricultural industry و همچنین مطالعه مثال برای agricultural industry، اقدام به جمله سازی با کلمه agricultural industry نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agricultural industry در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agricultural industry به کمک همین جملات با agricultural industry و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agricultural industry می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با agricultural industry برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با agricultural industry را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با agricultural industry به انگلیسی

جمله با agricultural land جمله با agricultural products جمله با agriculturalist جمله با agriculturalists جمله با agriculturally جمله با agriculture جمله با agriculturist جمله با agrippina جمله با agrobacterium tumefaciens جمله با agrobiology(0) What is the modern definition of "agricultural industry"?

(1) How to Use "agricultural industry" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "agricultural industry" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "agricultural industry" can get slippery.

(4) The Best Definition of "agricultural industry" I’ve Heard So Far.

(5) "agricultural industry" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "agricultural industry"?

(7) What is the definition of an "agricultural industry"?

(8) What Is "agricultural industry"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "agricultural industry" in a sentence.

(10) The Word "agricultural industry" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "agricultural industry".

(12) What is definition of "agricultural industry" by Merriam-Webster.

(13) "agricultural industry" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "agricultural industry"?

(15) "agricultural industry" sentence examples.

(16) "agricultural industry": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "agricultural industry".

(18) How do you explain "agricultural industry"?

(19) What can I say instead of "agricultural industry"?

(20) What is a synonym for "agricultural industry"?

(21) What is a antonym for "agricultural industry"?

(22) What do you mean by "agricultural industry"?

(23) What is another word for "agricultural industry"?

(24) What is the best definition of "agricultural industry"?

(25) What is "agricultural industry" definition and meaning?

(26) How to use "agricultural industry" in a sentence.

(27) The Word "agricultural industry" in Example Sentences.

(28) "agricultural industry" meaning in english, "agricultural industry" definitions.

(29) Primary meanings of "agricultural industry".

(30) Full definitions of "agricultural industry".

(31) Full meaning of "agricultural industry".

(32) The Word "agricultural industry" in Example Sentences.

(33) Best definition of "agricultural industry".

(34) Define "agricultural industry" in one sentence, define "agricultural industry" in one word.

(35) What is the meaning of "agricultural industry" in a sentence.

(36) The Word "agricultural industry" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "agricultural industry".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با agricultural industry


به جای حفظ کردن لغت agricultural industry ، جملات کوتاه با agricultural industry را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agricultural industry، جملات کوتاه مختلف با لغت agricultural industry را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agricultural industry، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agricultural industry را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agricultural industry در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه agricultural industry

ساختن جمله با agricultural industry به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agricultural industry است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت agricultural industry را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت agricultural industry ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه agricultural industry که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با agricultural industry

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با agricultural industry

یک جمله ساده با agricultural industry از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با agricultural industry

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با agricultural industry، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با agricultural industry به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با agricultural industry بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با agricultural industry

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با agricultural industry همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با agricultural industry فرق دارد. در جملات پیچیده با agricultural industry، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با agricultural industry بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با agricultural industry

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agricultural industry همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت agricultural industry. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agricultural industry بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با agricultural industry

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با agricultural industry و کاربرد کلمه agricultural industry در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات agricultural industry را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agricultural industry و همچنین مطالعه مثال برای agricultural industry، اقدام به جمله سازی با کلمه agricultural industry نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agricultural industry در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agricultural industry به کمک همین جملات با agricultural industry و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agricultural industry می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agricultural industry، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agricultural industry را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agricultural industry در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با agricultural industry به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agricultural industry است. با ساختن جمله برای لغت agricultural industry به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان