EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "aghast" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات aghast را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه aghast و همچنین مطالعه مثال برای aghast، اقدام به جمله سازی با کلمه aghast نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از aghast در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه aghast به کمک همین جملات با aghast و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت aghast می باشد.


در قسمت ذیل 56 جمله با aghast برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با aghast را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با aghast به انگلیسی

جمله با agi جمله با agie جمله با agile جمله با agilely جمله با agility جمله با agin جمله با aging جمله با agio جمله با agirisan جمله با agirl

(1) He stares at it aghast.

(2) Peter shrunk back aghast

(3) Peter shrunk back aghast.

(4) Jo looks aghast at Mr Bucket

(5) Jo looks aghast at Mr Bucket.

(6) I'm aghast at the lack of manners, common sense and so on and so forth on the net.

(7) Build a house?" exclaimed John."For the Wendy," said Curly."For Wendy?" John said, aghast. "Why, she is only a girl!""That," explained Curly, "is why we are her servants.

(8) It's political, sir. Apparently he wants a return to the values and traditions that made the city great, sir." "Does he _know_ what those values and traditions _were_?" said Vimes, aghast.

(9) Helen was aghast when she found the illegal drugs buried in her backyard.

(10) As the car moved rapidly towards me, I was aghast and could not move to safety.


جمله با "aghast"(11) The teacher was aghast at the large number of students who failed the easy test.

(12) When the magician did his disappearing trick, the speechless audience was aghast.

(13) I was so aghast when my favorite celebrity walked passed me that I could not speak.

(14) The thought of the federal government monitoring religious activities leaves many aghast.

(15) After Jenna learned her mother had spent her entire college fund, she became aghast and angry.

(16) Herman really liked the house, but he was aghast at the property’s three million dollar price tag.

(17) While my friends thought the fake spider was funny, the plastic creature left me aghast and in tears.

(18) Although I was aghast at the sight of the bloodied body in my house, I still managed to call the police.(19) What is the modern definition of "aghast"?

(20) How to Use "aghast" with Example Sentences.

(21) If you had to explain to someone who was learning English what "aghast" is, what would you say?

(22) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "aghast" can get slippery.

(23) The Best Definition of "aghast" I’ve Heard So Far.

(24) "aghast" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(25) What is the best definition of "aghast"?

(26) What is the definition of an "aghast"?

(27) What Is "aghast"? Detailed Definition and Meaning.

(28) Use "aghast" in a sentence.

(29) The Word "aghast" in Example Sentences.

(30) English Sentences with Audio Using the Word "aghast".

(31) What is definition of "aghast" by Merriam-Webster.

(32) "aghast" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(33) How do you write a good sentence with "aghast"?

(34) "aghast" sentence examples.

(35) "aghast": In a Sentence.

(36) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "aghast".

(37) How do you explain "aghast"?

(38) What can I say instead of "aghast"?

(39) What is a synonym for "aghast"?

(40) What is a antonym for "aghast"?

(41) What do you mean by "aghast"?

(42) What is another word for "aghast"?

(43) What is the best definition of "aghast"?

(44) What is "aghast" definition and meaning?

(45) How to use "aghast" in a sentence.

(46) The Word "aghast" in Example Sentences.

(47) "aghast" meaning in english, "aghast" definitions.

(48) Primary meanings of "aghast".

(49) Full definitions of "aghast".

(50) Full meaning of "aghast".

(51) The Word "aghast" in Example Sentences.

(52) Best definition of "aghast".

(53) Define "aghast" in one sentence, define "aghast" in one word.

(54) What is the meaning of "aghast" in a sentence.

(55) The Word "aghast" in Example Sentences.

(56) What is the origin and root of "aghast".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با aghast


به جای حفظ کردن لغت aghast ، جملات کوتاه با aghast را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی aghast، جملات کوتاه مختلف با لغت aghast را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی aghast، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه aghast را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از aghast در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه aghast

ساختن جمله با aghast به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی aghast است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت aghast را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت aghast ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه aghast که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با aghast

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با aghast

یک جمله ساده با aghast از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با aghast

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با aghast، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با aghast به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با aghast بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با aghast

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با aghast همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با aghast فرق دارد. در جملات پیچیده با aghast، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با aghast بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با aghast

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با aghast همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت aghast. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با aghast بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با aghast

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با aghast و کاربرد کلمه aghast در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات aghast را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه aghast و همچنین مطالعه مثال برای aghast، اقدام به جمله سازی با کلمه aghast نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از aghast در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه aghast به کمک همین جملات با aghast و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت aghast می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی aghast، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه aghast را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از aghast در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با aghast به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی aghast است. با ساختن جمله برای لغت aghast به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان