EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "against a rainy day" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات against a rainy day را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه against a rainy day و همچنین مطالعه مثال برای against a rainy day، اقدام به جمله سازی با کلمه against a rainy day نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از against a rainy day در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه against a rainy day به کمک همین جملات با against a rainy day و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت against a rainy day می باشد.


در قسمت ذیل 53 جمله با against a rainy day برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با against a rainy day را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با against a rainy day به انگلیسی

جمله با against nature جمله با against the clock جمله با against the grain جمله با against the sun جمله با against the wind جمله با against time جمله با agais جمله با agama جمله با agamas جمله با agame

(1) It is wise to provide against a rainy day.

(2) You should save some money against a rainy day.

(3) You should lay by something against a rainy day.

(4) 1. Save money against a rainy day.

(5) We should save money against a rainy day.

(6) Each month I set aside a little money against a rainy day.

(7) One should lay up against a rainy day.

(8) Have you saved something against a rainy day?

(9) They laid a little money by against a rainy day.

(10) Be like not against a rainy day


جمله با "against a rainy day"(11) We'd better make preparations against a rainy day.

(12) We all need some savings against a rainy day.

(13) We take our umbrella against a rainy day.

(14) Save money against a rainy day.

(15) (1) Save money against a rainy day.(16) What is the modern definition of "against a rainy day"?

(17) How to Use "against a rainy day" with Example Sentences.

(18) If you had to explain to someone who was learning English what "against a rainy day" is, what would you say?

(19) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "against a rainy day" can get slippery.

(20) The Best Definition of "against a rainy day" I’ve Heard So Far.

(21) "against a rainy day" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(22) What is the best definition of "against a rainy day"?

(23) What is the definition of an "against a rainy day"?

(24) What Is "against a rainy day"? Detailed Definition and Meaning.

(25) Use "against a rainy day" in a sentence.

(26) The Word "against a rainy day" in Example Sentences.

(27) English Sentences with Audio Using the Word "against a rainy day".

(28) What is definition of "against a rainy day" by Merriam-Webster.

(29) "against a rainy day" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(30) How do you write a good sentence with "against a rainy day"?

(31) "against a rainy day" sentence examples.

(32) "against a rainy day": In a Sentence.

(33) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "against a rainy day".

(34) How do you explain "against a rainy day"?

(35) What can I say instead of "against a rainy day"?

(36) What is a synonym for "against a rainy day"?

(37) What is a antonym for "against a rainy day"?

(38) What do you mean by "against a rainy day"?

(39) What is another word for "against a rainy day"?

(40) What is the best definition of "against a rainy day"?

(41) What is "against a rainy day" definition and meaning?

(42) How to use "against a rainy day" in a sentence.

(43) The Word "against a rainy day" in Example Sentences.

(44) "against a rainy day" meaning in english, "against a rainy day" definitions.

(45) Primary meanings of "against a rainy day".

(46) Full definitions of "against a rainy day".

(47) Full meaning of "against a rainy day".

(48) The Word "against a rainy day" in Example Sentences.

(49) Best definition of "against a rainy day".

(50) Define "against a rainy day" in one sentence, define "against a rainy day" in one word.

(51) What is the meaning of "against a rainy day" in a sentence.

(52) The Word "against a rainy day" in Example Sentences.

(53) What is the origin and root of "against a rainy day".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با against a rainy day


به جای حفظ کردن لغت against a rainy day ، جملات کوتاه با against a rainy day را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی against a rainy day، جملات کوتاه مختلف با لغت against a rainy day را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی against a rainy day، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه against a rainy day را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از against a rainy day در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه against a rainy day

ساختن جمله با against a rainy day به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی against a rainy day است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت against a rainy day را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت against a rainy day ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه against a rainy day که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با against a rainy day

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با against a rainy day

یک جمله ساده با against a rainy day از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با against a rainy day

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با against a rainy day، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با against a rainy day به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با against a rainy day بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با against a rainy day

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با against a rainy day همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با against a rainy day فرق دارد. در جملات پیچیده با against a rainy day، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با against a rainy day بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با against a rainy day

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با against a rainy day همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت against a rainy day. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با against a rainy day بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با against a rainy day

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با against a rainy day و کاربرد کلمه against a rainy day در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات against a rainy day را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه against a rainy day و همچنین مطالعه مثال برای against a rainy day، اقدام به جمله سازی با کلمه against a rainy day نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از against a rainy day در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه against a rainy day به کمک همین جملات با against a rainy day و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت against a rainy day می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی against a rainy day، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه against a rainy day را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از against a rainy day در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با against a rainy day به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی against a rainy day است. با ساختن جمله برای لغت against a rainy day به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان