EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adoptive" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adoptive را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adoptive و همچنین مطالعه مثال برای adoptive، اقدام به جمله سازی با کلمه adoptive نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adoptive در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adoptive به کمک همین جملات با adoptive و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adoptive می باشد.


در قسمت ذیل 59 جمله با adoptive برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adoptive را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adoptive به انگلیسی

جمله با adoptive parent جمله با adopts جمله با adora جمله با adorable جمله با adorably جمله با adoral جمله با adoration جمله با adore جمله با adored جمله با adorer

(1) Michaels four adoptive siblings are named Rebecca Sara Dan and Matthew.

(2) Her adoptive parents are much kinder to her than her birth parents ever were.

(3) Tom's adoptive parents are much kinder to him than his birth parents ever were.

(4) And this is clearly a situation where we have seen a disadvantage to children who are about to be placed either in foster care or in adoptive care

(5) the adoptive parents were lined up.

(6) i'm going to see if i can track down the adoptive parents and see if anybody, maybe a family member, could have taken holly into those woods.

(7) She is the adoptive mother of actor Dylan McDermott.

(8) He was raised by an adoptive mother Mabel Michener in Doylestown Pennsylvania.

(9) At the death of Tiberius in 37 Caligula succeeded his greatuncle and adoptive grandfather.

(10) The puppy is being held in the pound until a new adoptive family welcomes him into their home.


جمله با "adoptive"(11) The little girl’s adoptive parents gained legal custody of her when she was just two weeks old.

(12) Despite the minor differences between them Marcus Aurelius grieved the loss of his adoptive brother.

(13) The puppy’s adoptive family picked him up from the shelter and took him to his new home in the suburbs.

(14) Grace has a very close adoptive family who took her in as a child and never made her feel any different.

(15) Both adoptive parents were filled with expectancy as they waited for the call that their daughter was born.

(16) Because Henrietta is adopted, her looks will not correlate with the physical appearance of her adoptive family.

(17) Although he loved his adoptive family, the young boy yearned to meet the biological mother that had given him up.

(18) Soon after LRB possibly in 28 AD RRB Claudius married Aelia Paetina a relative of Sejanus if not Sejanus s adoptive sister.

(19) Because her adoptive parents were so wonderful while raising her, the young woman had no desire to meet the birth family who had given her up.

(20) the adoptive parents were lined up.


مثال برای "adoptive"(21) i'm going to see if i can track down the adoptive parents and see if anybody, maybe a family member, could have taken holly into those woods.(22) What is the modern definition of "adoptive"?

(23) How to Use "adoptive" with Example Sentences.

(24) If you had to explain to someone who was learning English what "adoptive" is, what would you say?

(25) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adoptive" can get slippery.

(26) The Best Definition of "adoptive" I’ve Heard So Far.

(27) "adoptive" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(28) What is the best definition of "adoptive"?

(29) What is the definition of an "adoptive"?

(30) What Is "adoptive"? Detailed Definition and Meaning.

(31) Use "adoptive" in a sentence.

(32) The Word "adoptive" in Example Sentences.

(33) English Sentences with Audio Using the Word "adoptive".

(34) What is definition of "adoptive" by Merriam-Webster.

(35) "adoptive" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(36) How do you write a good sentence with "adoptive"?

(37) "adoptive" sentence examples.

(38) "adoptive": In a Sentence.

(39) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adoptive".

(40) How do you explain "adoptive"?

(41) What can I say instead of "adoptive"?

(42) What is a synonym for "adoptive"?

(43) What is a antonym for "adoptive"?

(44) What do you mean by "adoptive"?

(45) What is another word for "adoptive"?

(46) What is the best definition of "adoptive"?

(47) What is "adoptive" definition and meaning?

(48) How to use "adoptive" in a sentence.

(49) The Word "adoptive" in Example Sentences.

(50) "adoptive" meaning in english, "adoptive" definitions.

(51) Primary meanings of "adoptive".

(52) Full definitions of "adoptive".

(53) Full meaning of "adoptive".

(54) The Word "adoptive" in Example Sentences.

(55) Best definition of "adoptive".

(56) Define "adoptive" in one sentence, define "adoptive" in one word.

(57) What is the meaning of "adoptive" in a sentence.

(58) The Word "adoptive" in Example Sentences.

(59) What is the origin and root of "adoptive".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adoptive


به جای حفظ کردن لغت adoptive ، جملات کوتاه با adoptive را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adoptive، جملات کوتاه مختلف با لغت adoptive را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adoptive، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adoptive را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adoptive در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adoptive

ساختن جمله با adoptive به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adoptive است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adoptive را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adoptive ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adoptive که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adoptive

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adoptive

یک جمله ساده با adoptive از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adoptive

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adoptive، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adoptive به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adoptive بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adoptive

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adoptive همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adoptive فرق دارد. در جملات پیچیده با adoptive، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adoptive بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adoptive

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adoptive همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adoptive. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adoptive بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adoptive

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adoptive و کاربرد کلمه adoptive در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adoptive را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adoptive و همچنین مطالعه مثال برای adoptive، اقدام به جمله سازی با کلمه adoptive نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adoptive در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adoptive به کمک همین جملات با adoptive و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adoptive می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adoptive، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adoptive را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adoptive در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adoptive به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adoptive است. با ساختن جمله برای لغت adoptive به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان