EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "admission charge" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات admission charge را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه admission charge و همچنین مطالعه مثال برای admission charge، اقدام به جمله سازی با کلمه admission charge نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از admission charge در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه admission charge به کمک همین جملات با admission charge و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت admission charge می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با admission charge برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با admission charge را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با admission charge به انگلیسی

جمله با admission fee جمله با admission price جمله با admissions جمله با admissive جمله با admit جمله با admit of جمله با admit to جمله با admits جمله با admittance جمله با admitted

(1) No admission charge applies to the museum or monument.(2) What is the modern definition of "admission charge"?

(3) How to Use "admission charge" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "admission charge" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "admission charge" can get slippery.

(6) The Best Definition of "admission charge" I’ve Heard So Far.

(7) "admission charge" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "admission charge"?

(9) What is the definition of an "admission charge"?

(10) What Is "admission charge"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "admission charge" in a sentence.

(12) The Word "admission charge" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "admission charge".

(14) What is definition of "admission charge" by Merriam-Webster.

(15) "admission charge" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "admission charge"?

(17) "admission charge" sentence examples.

(18) "admission charge": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "admission charge".

(20) How do you explain "admission charge"?

(21) What can I say instead of "admission charge"?

(22) What is a synonym for "admission charge"?

(23) What is a antonym for "admission charge"?

(24) What do you mean by "admission charge"?

(25) What is another word for "admission charge"?

(26) What is the best definition of "admission charge"?

(27) What is "admission charge" definition and meaning?

(28) How to use "admission charge" in a sentence.

(29) The Word "admission charge" in Example Sentences.

(30) "admission charge" meaning in english, "admission charge" definitions.

(31) Primary meanings of "admission charge".

(32) Full definitions of "admission charge".

(33) Full meaning of "admission charge".

(34) The Word "admission charge" in Example Sentences.

(35) Best definition of "admission charge".

(36) Define "admission charge" in one sentence, define "admission charge" in one word.

(37) What is the meaning of "admission charge" in a sentence.

(38) The Word "admission charge" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "admission charge".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با admission charge


به جای حفظ کردن لغت admission charge ، جملات کوتاه با admission charge را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی admission charge، جملات کوتاه مختلف با لغت admission charge را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی admission charge، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه admission charge را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از admission charge در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه admission charge

ساختن جمله با admission charge به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی admission charge است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت admission charge را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت admission charge ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه admission charge که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با admission charge

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با admission charge

یک جمله ساده با admission charge از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با admission charge

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با admission charge، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با admission charge به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با admission charge بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با admission charge

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با admission charge همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با admission charge فرق دارد. در جملات پیچیده با admission charge، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با admission charge بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با admission charge

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با admission charge همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت admission charge. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با admission charge بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با admission charge

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با admission charge و کاربرد کلمه admission charge در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات admission charge را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه admission charge و همچنین مطالعه مثال برای admission charge، اقدام به جمله سازی با کلمه admission charge نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از admission charge در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه admission charge به کمک همین جملات با admission charge و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت admission charge می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی admission charge، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه admission charge را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از admission charge در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با admission charge به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی admission charge است. با ساختن جمله برای لغت admission charge به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان