EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "address list" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات address list را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه address list و همچنین مطالعه مثال برای address list، اقدام به جمله سازی با کلمه address list نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از address list در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه address list به کمک همین جملات با address list و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت address list می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با address list برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با address list را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با address list به انگلیسی

جمله با addressable جمله با addressed جمله با addressee جمله با addresser جمله با addresses جمله با addressing جمله با adds جمله با adduce جمله با adducing جمله با adduct(0) What is the modern definition of "address list"?

(1) How to Use "address list" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "address list" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "address list" can get slippery.

(4) The Best Definition of "address list" I’ve Heard So Far.

(5) "address list" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "address list"?

(7) What is the definition of an "address list"?

(8) What Is "address list"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "address list" in a sentence.

(10) The Word "address list" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "address list".

(12) What is definition of "address list" by Merriam-Webster.

(13) "address list" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "address list"?

(15) "address list" sentence examples.

(16) "address list": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "address list".

(18) How do you explain "address list"?

(19) What can I say instead of "address list"?

(20) What is a synonym for "address list"?

(21) What is a antonym for "address list"?

(22) What do you mean by "address list"?

(23) What is another word for "address list"?

(24) What is the best definition of "address list"?

(25) What is "address list" definition and meaning?

(26) How to use "address list" in a sentence.

(27) The Word "address list" in Example Sentences.

(28) "address list" meaning in english, "address list" definitions.

(29) Primary meanings of "address list".

(30) Full definitions of "address list".

(31) Full meaning of "address list".

(32) The Word "address list" in Example Sentences.

(33) Best definition of "address list".

(34) Define "address list" in one sentence, define "address list" in one word.

(35) What is the meaning of "address list" in a sentence.

(36) The Word "address list" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "address list".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با address list


به جای حفظ کردن لغت address list ، جملات کوتاه با address list را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی address list، جملات کوتاه مختلف با لغت address list را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی address list، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه address list را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از address list در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه address list

ساختن جمله با address list به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی address list است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت address list را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت address list ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه address list که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با address list

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با address list

یک جمله ساده با address list از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با address list

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با address list، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با address list به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با address list بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با address list

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با address list همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با address list فرق دارد. در جملات پیچیده با address list، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با address list بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با address list

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با address list همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت address list. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با address list بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با address list

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با address list و کاربرد کلمه address list در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات address list را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه address list و همچنین مطالعه مثال برای address list، اقدام به جمله سازی با کلمه address list نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از address list در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه address list به کمک همین جملات با address list و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت address list می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی address list، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه address list را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از address list در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با address list به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی address list است. با ساختن جمله برای لغت address list به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان