EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "added value" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات added value را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه added value و همچنین مطالعه مثال برای added value، اقدام به جمله سازی با کلمه added value نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از added value در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه added value به کمک همین جملات با added value و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت added value می باشد.


در قسمت ذیل 49 جمله با added value برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با added value را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با added value به انگلیسی

جمله با addend جمله با addenda جمله با addendum جمله با adder جمله با adderall جمله با adders جمله با addest جمله با addeth جمله با addi جمله با addict

(1) In English common law the added value belonged to the original propertys owner.

(2) intangible, added value

(3) then at least added value by mixing

(4) Your net worth comes from your added value

(5) Your net worth depends on your added value

(6) You must fight to invest your time into producing products and added value to your generation.

(7) You can be great in any area of life, just learn to convert time into added value and tangible products.

(8) The dividing line between those who will be great and those who will be mediocre is the amount of time each person converts into added value to himself.

(9) Greatness is never achieved in the realm of dreams but in the realm of reality and the only way to achieving that greatness is to convert your time into added value to yourself and then to others.

(10) intangible, added value


جمله با "added value"(11) then at least added value by mixing(12) What is the modern definition of "added value"?

(13) How to Use "added value" with Example Sentences.

(14) If you had to explain to someone who was learning English what "added value" is, what would you say?

(15) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "added value" can get slippery.

(16) The Best Definition of "added value" I’ve Heard So Far.

(17) "added value" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(18) What is the best definition of "added value"?

(19) What is the definition of an "added value"?

(20) What Is "added value"? Detailed Definition and Meaning.

(21) Use "added value" in a sentence.

(22) The Word "added value" in Example Sentences.

(23) English Sentences with Audio Using the Word "added value".

(24) What is definition of "added value" by Merriam-Webster.

(25) "added value" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(26) How do you write a good sentence with "added value"?

(27) "added value" sentence examples.

(28) "added value": In a Sentence.

(29) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "added value".

(30) How do you explain "added value"?

(31) What can I say instead of "added value"?

(32) What is a synonym for "added value"?

(33) What is a antonym for "added value"?

(34) What do you mean by "added value"?

(35) What is another word for "added value"?

(36) What is the best definition of "added value"?

(37) What is "added value" definition and meaning?

(38) How to use "added value" in a sentence.

(39) The Word "added value" in Example Sentences.

(40) "added value" meaning in english, "added value" definitions.

(41) Primary meanings of "added value".

(42) Full definitions of "added value".

(43) Full meaning of "added value".

(44) The Word "added value" in Example Sentences.

(45) Best definition of "added value".

(46) Define "added value" in one sentence, define "added value" in one word.

(47) What is the meaning of "added value" in a sentence.

(48) The Word "added value" in Example Sentences.

(49) What is the origin and root of "added value".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با added value


به جای حفظ کردن لغت added value ، جملات کوتاه با added value را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی added value، جملات کوتاه مختلف با لغت added value را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی added value، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه added value را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از added value در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه added value

ساختن جمله با added value به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی added value است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت added value را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت added value ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه added value که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با added value

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با added value

یک جمله ساده با added value از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با added value

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با added value، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با added value به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با added value بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با added value

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با added value همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با added value فرق دارد. در جملات پیچیده با added value، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با added value بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با added value

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با added value همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت added value. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با added value بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با added value

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با added value و کاربرد کلمه added value در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات added value را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه added value و همچنین مطالعه مثال برای added value، اقدام به جمله سازی با کلمه added value نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از added value در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه added value به کمک همین جملات با added value و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت added value می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی added value، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه added value را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از added value در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با added value به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی added value است. با ساختن جمله برای لغت added value به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان