EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "activity list" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات activity list را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه activity list و همچنین مطالعه مثال برای activity list، اقدام به جمله سازی با کلمه activity list نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از activity list در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه activity list به کمک همین جملات با activity list و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت activity list می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با activity list برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با activity list را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با activity list به انگلیسی

جمله با actl جمله با acton جمله با actor جمله با actors جمله با actory جمله با actre جمله با actres جمله با actress جمله با actresses جمله با acts(0) What is the modern definition of "activity list"?

(1) How to Use "activity list" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "activity list" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "activity list" can get slippery.

(4) The Best Definition of "activity list" I’ve Heard So Far.

(5) "activity list" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "activity list"?

(7) What is the definition of an "activity list"?

(8) What Is "activity list"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "activity list" in a sentence.

(10) The Word "activity list" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "activity list".

(12) What is definition of "activity list" by Merriam-Webster.

(13) "activity list" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "activity list"?

(15) "activity list" sentence examples.

(16) "activity list": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "activity list".

(18) How do you explain "activity list"?

(19) What can I say instead of "activity list"?

(20) What is a synonym for "activity list"?

(21) What is a antonym for "activity list"?

(22) What do you mean by "activity list"?

(23) What is another word for "activity list"?

(24) What is the best definition of "activity list"?

(25) What is "activity list" definition and meaning?

(26) How to use "activity list" in a sentence.

(27) The Word "activity list" in Example Sentences.

(28) "activity list" meaning in english, "activity list" definitions.

(29) Primary meanings of "activity list".

(30) Full definitions of "activity list".

(31) Full meaning of "activity list".

(32) The Word "activity list" in Example Sentences.

(33) Best definition of "activity list".

(34) Define "activity list" in one sentence, define "activity list" in one word.

(35) What is the meaning of "activity list" in a sentence.

(36) The Word "activity list" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "activity list".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با activity list


به جای حفظ کردن لغت activity list ، جملات کوتاه با activity list را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی activity list، جملات کوتاه مختلف با لغت activity list را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی activity list، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه activity list را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از activity list در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه activity list

ساختن جمله با activity list به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی activity list است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت activity list را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت activity list ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه activity list که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با activity list

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با activity list

یک جمله ساده با activity list از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با activity list

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با activity list، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با activity list به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با activity list بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با activity list

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با activity list همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با activity list فرق دارد. در جملات پیچیده با activity list، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با activity list بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با activity list

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با activity list همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت activity list. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با activity list بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با activity list

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با activity list و کاربرد کلمه activity list در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات activity list را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه activity list و همچنین مطالعه مثال برای activity list، اقدام به جمله سازی با کلمه activity list نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از activity list در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه activity list به کمک همین جملات با activity list و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت activity list می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی activity list، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه activity list را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از activity list در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با activity list به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی activity list است. با ساختن جمله برای لغت activity list به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان