EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "actinic keratosis" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات actinic keratosis را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه actinic keratosis و همچنین مطالعه مثال برای actinic keratosis، اقدام به جمله سازی با کلمه actinic keratosis نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از actinic keratosis در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه actinic keratosis به کمک همین جملات با actinic keratosis و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت actinic keratosis می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با actinic keratosis برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با actinic keratosis را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با actinic keratosis به انگلیسی

جمله با actinide جمله با actinides جمله با actinium جمله با actinomycete جمله با actio جمله با action جمله با action in rem جمله با action painting جمله با action potential جمله با action replay(0) What is the modern definition of "actinic keratosis"?

(1) How to Use "actinic keratosis" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "actinic keratosis" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "actinic keratosis" can get slippery.

(4) The Best Definition of "actinic keratosis" I’ve Heard So Far.

(5) "actinic keratosis" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "actinic keratosis"?

(7) What is the definition of an "actinic keratosis"?

(8) What Is "actinic keratosis"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "actinic keratosis" in a sentence.

(10) The Word "actinic keratosis" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "actinic keratosis".

(12) What is definition of "actinic keratosis" by Merriam-Webster.

(13) "actinic keratosis" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "actinic keratosis"?

(15) "actinic keratosis" sentence examples.

(16) "actinic keratosis": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "actinic keratosis".

(18) How do you explain "actinic keratosis"?

(19) What can I say instead of "actinic keratosis"?

(20) What is a synonym for "actinic keratosis"?

(21) What is a antonym for "actinic keratosis"?

(22) What do you mean by "actinic keratosis"?

(23) What is another word for "actinic keratosis"?

(24) What is the best definition of "actinic keratosis"?

(25) What is "actinic keratosis" definition and meaning?

(26) How to use "actinic keratosis" in a sentence.

(27) The Word "actinic keratosis" in Example Sentences.

(28) "actinic keratosis" meaning in english, "actinic keratosis" definitions.

(29) Primary meanings of "actinic keratosis".

(30) Full definitions of "actinic keratosis".

(31) Full meaning of "actinic keratosis".

(32) The Word "actinic keratosis" in Example Sentences.

(33) Best definition of "actinic keratosis".

(34) Define "actinic keratosis" in one sentence, define "actinic keratosis" in one word.

(35) What is the meaning of "actinic keratosis" in a sentence.

(36) The Word "actinic keratosis" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "actinic keratosis".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با actinic keratosis


به جای حفظ کردن لغت actinic keratosis ، جملات کوتاه با actinic keratosis را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی actinic keratosis، جملات کوتاه مختلف با لغت actinic keratosis را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی actinic keratosis، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه actinic keratosis را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از actinic keratosis در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه actinic keratosis

ساختن جمله با actinic keratosis به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی actinic keratosis است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت actinic keratosis را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت actinic keratosis ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه actinic keratosis که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با actinic keratosis

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با actinic keratosis

یک جمله ساده با actinic keratosis از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با actinic keratosis

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با actinic keratosis، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با actinic keratosis به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با actinic keratosis بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با actinic keratosis

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با actinic keratosis همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با actinic keratosis فرق دارد. در جملات پیچیده با actinic keratosis، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با actinic keratosis بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با actinic keratosis

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با actinic keratosis همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت actinic keratosis. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با actinic keratosis بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با actinic keratosis

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با actinic keratosis و کاربرد کلمه actinic keratosis در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات actinic keratosis را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه actinic keratosis و همچنین مطالعه مثال برای actinic keratosis، اقدام به جمله سازی با کلمه actinic keratosis نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از actinic keratosis در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه actinic keratosis به کمک همین جملات با actinic keratosis و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت actinic keratosis می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی actinic keratosis، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه actinic keratosis را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از actinic keratosis در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با actinic keratosis به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی actinic keratosis است. با ساختن جمله برای لغت actinic keratosis به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان