EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acropolis" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acropolis را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acropolis و همچنین مطالعه مثال برای acropolis، اقدام به جمله سازی با کلمه acropolis نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acropolis در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acropolis به کمک همین جملات با acropolis و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acropolis می باشد.


در قسمت ذیل 52 جمله با acropolis برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acropolis را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acropolis به انگلیسی

جمله با acrosome جمله با across جمله با across from جمله با across the board جمله با across the country جمله با across the nation جمله با across the tracks جمله با acrostic جمله با acrylamide جمله با acrylate

(1) A narrow path leads to the acropolis above.

(2) According to Pausanias she had an oracle on the acropolis at Megara

(3) According to Pausanias she had an oracle on the acropolis at Megara.

(4) The Acropolis of Athens is the most famous acropolis.

(5) Acrocorinth is the acropolis of the Greek city Corinth.

(6) What depicts the Gigantomachy on the acropolis of the city

(7) Î 12 Ï RRB was an ancient Mycenaean acropolis LRB city RRB.

(8) As a show of strength, soldiers always guarded the acropolis against unwanted intrusion.

(9) In the middle of the city, an acropolis of stone walls was erected to act as a shelter during times of war.

(10) In addition to being built as a means of defense, an acropolis was also constructed to house sites of worship.


جمله با "acropolis"(11) The acropolis in Athens, Greece holds the Parthenon, a temple that was dedicated to the Greek Goddess of war and wisdom.

(12) Archaeologists hope to find the ruins of the acropolis in which the Greek ruler committed suicide before his enemies could find him.

(13) The term acropolis is also used to describe the central complex of overlapping structures such as plazas and pyramids in many Mayan cities including Tikal and Copà n.

(14) After the Great Destruction of Athens by the Persian Empire in 480 BC the town and acropolis were rebuilt and theater became an even more major part of Athenian culture and civic pride.(15) What is the modern definition of "acropolis"?

(16) How to Use "acropolis" with Example Sentences.

(17) If you had to explain to someone who was learning English what "acropolis" is, what would you say?

(18) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acropolis" can get slippery.

(19) The Best Definition of "acropolis" I’ve Heard So Far.

(20) "acropolis" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(21) What is the best definition of "acropolis"?

(22) What is the definition of an "acropolis"?

(23) What Is "acropolis"? Detailed Definition and Meaning.

(24) Use "acropolis" in a sentence.

(25) The Word "acropolis" in Example Sentences.

(26) English Sentences with Audio Using the Word "acropolis".

(27) What is definition of "acropolis" by Merriam-Webster.

(28) "acropolis" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(29) How do you write a good sentence with "acropolis"?

(30) "acropolis" sentence examples.

(31) "acropolis": In a Sentence.

(32) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acropolis".

(33) How do you explain "acropolis"?

(34) What can I say instead of "acropolis"?

(35) What is a synonym for "acropolis"?

(36) What is a antonym for "acropolis"?

(37) What do you mean by "acropolis"?

(38) What is another word for "acropolis"?

(39) What is the best definition of "acropolis"?

(40) What is "acropolis" definition and meaning?

(41) How to use "acropolis" in a sentence.

(42) The Word "acropolis" in Example Sentences.

(43) "acropolis" meaning in english, "acropolis" definitions.

(44) Primary meanings of "acropolis".

(45) Full definitions of "acropolis".

(46) Full meaning of "acropolis".

(47) The Word "acropolis" in Example Sentences.

(48) Best definition of "acropolis".

(49) Define "acropolis" in one sentence, define "acropolis" in one word.

(50) What is the meaning of "acropolis" in a sentence.

(51) The Word "acropolis" in Example Sentences.

(52) What is the origin and root of "acropolis".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acropolis


به جای حفظ کردن لغت acropolis ، جملات کوتاه با acropolis را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acropolis، جملات کوتاه مختلف با لغت acropolis را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acropolis، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acropolis را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acropolis در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acropolis

ساختن جمله با acropolis به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acropolis است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acropolis را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acropolis ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acropolis که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acropolis

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acropolis

یک جمله ساده با acropolis از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acropolis

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acropolis، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acropolis به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acropolis بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acropolis

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acropolis همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acropolis فرق دارد. در جملات پیچیده با acropolis، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acropolis بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acropolis

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acropolis همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acropolis. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acropolis بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acropolis

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acropolis و کاربرد کلمه acropolis در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acropolis را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acropolis و همچنین مطالعه مثال برای acropolis، اقدام به جمله سازی با کلمه acropolis نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acropolis در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acropolis به کمک همین جملات با acropolis و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acropolis می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acropolis، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acropolis را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acropolis در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acropolis به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acropolis است. با ساختن جمله برای لغت acropolis به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان