EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acquisition cost" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acquisition cost را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acquisition cost و همچنین مطالعه مثال برای acquisition cost، اقدام به جمله سازی با کلمه acquisition cost نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acquisition cost در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acquisition cost به کمک همین جملات با acquisition cost و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acquisition cost می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با acquisition cost برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acquisition cost را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acquisition cost به انگلیسی

جمله با acquisitions جمله با acquisitive جمله با acquisitiveness جمله با acquit جمله با acquittal جمله با acquittance جمله با acquitted جمله با acr جمله با acral جمله با acre(0) What is the modern definition of "acquisition cost"?

(1) How to Use "acquisition cost" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "acquisition cost" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acquisition cost" can get slippery.

(4) The Best Definition of "acquisition cost" I’ve Heard So Far.

(5) "acquisition cost" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "acquisition cost"?

(7) What is the definition of an "acquisition cost"?

(8) What Is "acquisition cost"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "acquisition cost" in a sentence.

(10) The Word "acquisition cost" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "acquisition cost".

(12) What is definition of "acquisition cost" by Merriam-Webster.

(13) "acquisition cost" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "acquisition cost"?

(15) "acquisition cost" sentence examples.

(16) "acquisition cost": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acquisition cost".

(18) How do you explain "acquisition cost"?

(19) What can I say instead of "acquisition cost"?

(20) What is a synonym for "acquisition cost"?

(21) What is a antonym for "acquisition cost"?

(22) What do you mean by "acquisition cost"?

(23) What is another word for "acquisition cost"?

(24) What is the best definition of "acquisition cost"?

(25) What is "acquisition cost" definition and meaning?

(26) How to use "acquisition cost" in a sentence.

(27) The Word "acquisition cost" in Example Sentences.

(28) "acquisition cost" meaning in english, "acquisition cost" definitions.

(29) Primary meanings of "acquisition cost".

(30) Full definitions of "acquisition cost".

(31) Full meaning of "acquisition cost".

(32) The Word "acquisition cost" in Example Sentences.

(33) Best definition of "acquisition cost".

(34) Define "acquisition cost" in one sentence, define "acquisition cost" in one word.

(35) What is the meaning of "acquisition cost" in a sentence.

(36) The Word "acquisition cost" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "acquisition cost".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acquisition cost


به جای حفظ کردن لغت acquisition cost ، جملات کوتاه با acquisition cost را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acquisition cost، جملات کوتاه مختلف با لغت acquisition cost را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acquisition cost، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acquisition cost را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acquisition cost در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acquisition cost

ساختن جمله با acquisition cost به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acquisition cost است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acquisition cost را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acquisition cost ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acquisition cost که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acquisition cost

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acquisition cost

یک جمله ساده با acquisition cost از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acquisition cost

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acquisition cost، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acquisition cost به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acquisition cost بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acquisition cost

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acquisition cost همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acquisition cost فرق دارد. در جملات پیچیده با acquisition cost، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acquisition cost بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acquisition cost

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acquisition cost همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acquisition cost. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acquisition cost بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acquisition cost

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acquisition cost و کاربرد کلمه acquisition cost در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acquisition cost را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acquisition cost و همچنین مطالعه مثال برای acquisition cost، اقدام به جمله سازی با کلمه acquisition cost نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acquisition cost در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acquisition cost به کمک همین جملات با acquisition cost و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acquisition cost می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acquisition cost، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acquisition cost را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acquisition cost در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acquisition cost به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acquisition cost است. با ساختن جمله برای لغت acquisition cost به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان