EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acne vulgaris" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acne vulgaris را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acne vulgaris و همچنین مطالعه مثال برای acne vulgaris، اقدام به جمله سازی با کلمه acne vulgaris نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acne vulgaris در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acne vulgaris به کمک همین جملات با acne vulgaris و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acne vulgaris می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با acne vulgaris برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acne vulgaris را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acne vulgaris به انگلیسی

جمله با acned جمله با aco جمله با acog جمله با acold جمله با acolo جمله با acolyte جمله با acolytes جمله با acom جمله با acoma جمله با aconite

(1) As a drug it can be used used for the treatment of acne vulgaris and keratosis pilaris.(2) What is the modern definition of "acne vulgaris"?

(3) How to Use "acne vulgaris" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "acne vulgaris" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acne vulgaris" can get slippery.

(6) The Best Definition of "acne vulgaris" I’ve Heard So Far.

(7) "acne vulgaris" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "acne vulgaris"?

(9) What is the definition of an "acne vulgaris"?

(10) What Is "acne vulgaris"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "acne vulgaris" in a sentence.

(12) The Word "acne vulgaris" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "acne vulgaris".

(14) What is definition of "acne vulgaris" by Merriam-Webster.

(15) "acne vulgaris" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "acne vulgaris"?

(17) "acne vulgaris" sentence examples.

(18) "acne vulgaris": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acne vulgaris".

(20) How do you explain "acne vulgaris"?

(21) What can I say instead of "acne vulgaris"?

(22) What is a synonym for "acne vulgaris"?

(23) What is a antonym for "acne vulgaris"?

(24) What do you mean by "acne vulgaris"?

(25) What is another word for "acne vulgaris"?

(26) What is the best definition of "acne vulgaris"?

(27) What is "acne vulgaris" definition and meaning?

(28) How to use "acne vulgaris" in a sentence.

(29) The Word "acne vulgaris" in Example Sentences.

(30) "acne vulgaris" meaning in english, "acne vulgaris" definitions.

(31) Primary meanings of "acne vulgaris".

(32) Full definitions of "acne vulgaris".

(33) Full meaning of "acne vulgaris".

(34) The Word "acne vulgaris" in Example Sentences.

(35) Best definition of "acne vulgaris".

(36) Define "acne vulgaris" in one sentence, define "acne vulgaris" in one word.

(37) What is the meaning of "acne vulgaris" in a sentence.

(38) The Word "acne vulgaris" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "acne vulgaris".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acne vulgaris


به جای حفظ کردن لغت acne vulgaris ، جملات کوتاه با acne vulgaris را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acne vulgaris، جملات کوتاه مختلف با لغت acne vulgaris را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acne vulgaris، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acne vulgaris را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acne vulgaris در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acne vulgaris

ساختن جمله با acne vulgaris به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acne vulgaris است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acne vulgaris را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acne vulgaris ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acne vulgaris که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acne vulgaris

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acne vulgaris

یک جمله ساده با acne vulgaris از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acne vulgaris

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acne vulgaris، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acne vulgaris به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acne vulgaris بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acne vulgaris

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acne vulgaris همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acne vulgaris فرق دارد. در جملات پیچیده با acne vulgaris، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acne vulgaris بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acne vulgaris

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acne vulgaris همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acne vulgaris. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acne vulgaris بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acne vulgaris

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acne vulgaris و کاربرد کلمه acne vulgaris در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acne vulgaris را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acne vulgaris و همچنین مطالعه مثال برای acne vulgaris، اقدام به جمله سازی با کلمه acne vulgaris نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acne vulgaris در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acne vulgaris به کمک همین جملات با acne vulgaris و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acne vulgaris می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acne vulgaris، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acne vulgaris را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acne vulgaris در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acne vulgaris به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acne vulgaris است. با ساختن جمله برای لغت acne vulgaris به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان