EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acetylsalicylic acid" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acetylsalicylic acid را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acetylsalicylic acid و همچنین مطالعه مثال برای acetylsalicylic acid، اقدام به جمله سازی با کلمه acetylsalicylic acid نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acetylsalicylic acid در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acetylsalicylic acid به کمک همین جملات با acetylsalicylic acid و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acetylsalicylic acid می باشد.


در قسمت ذیل 42 جمله با acetylsalicylic acid برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acetylsalicylic acid را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acetylsalicylic acid به انگلیسی

جمله با acf جمله با acg جمله با ach جمله با achab جمله با achaean جمله با achala جمله با achalasia جمله با achan جمله با achaot جمله با achar

(1) Methods: The LD50 of acetylsalicylic acid with 2.4-Dinitrophenol on mice was determined by simplified probit method.

(2) The acetylsalicylic acid in aspirin shares the pain relief properties of the chemical salicin in willow bark.

(3) This paper described the simultaneous determination of acetylsalicylic acid (A) and caffeine (C) in kang-gan-ling tablet by the dual wavelength spectrophotometry multiplication subtractive method.

(4) ObjectiveTo evaluate the effects of acetylsalicylic acid(ASA)on hydration of galactose induced cataract in rats.(5) What is the modern definition of "acetylsalicylic acid"?

(6) How to Use "acetylsalicylic acid" with Example Sentences.

(7) If you had to explain to someone who was learning English what "acetylsalicylic acid" is, what would you say?

(8) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acetylsalicylic acid" can get slippery.

(9) The Best Definition of "acetylsalicylic acid" I’ve Heard So Far.

(10) "acetylsalicylic acid" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(11) What is the best definition of "acetylsalicylic acid"?

(12) What is the definition of an "acetylsalicylic acid"?

(13) What Is "acetylsalicylic acid"? Detailed Definition and Meaning.

(14) Use "acetylsalicylic acid" in a sentence.

(15) The Word "acetylsalicylic acid" in Example Sentences.

(16) English Sentences with Audio Using the Word "acetylsalicylic acid".

(17) What is definition of "acetylsalicylic acid" by Merriam-Webster.

(18) "acetylsalicylic acid" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(19) How do you write a good sentence with "acetylsalicylic acid"?

(20) "acetylsalicylic acid" sentence examples.

(21) "acetylsalicylic acid": In a Sentence.

(22) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acetylsalicylic acid".

(23) How do you explain "acetylsalicylic acid"?

(24) What can I say instead of "acetylsalicylic acid"?

(25) What is a synonym for "acetylsalicylic acid"?

(26) What is a antonym for "acetylsalicylic acid"?

(27) What do you mean by "acetylsalicylic acid"?

(28) What is another word for "acetylsalicylic acid"?

(29) What is the best definition of "acetylsalicylic acid"?

(30) What is "acetylsalicylic acid" definition and meaning?

(31) How to use "acetylsalicylic acid" in a sentence.

(32) The Word "acetylsalicylic acid" in Example Sentences.

(33) "acetylsalicylic acid" meaning in english, "acetylsalicylic acid" definitions.

(34) Primary meanings of "acetylsalicylic acid".

(35) Full definitions of "acetylsalicylic acid".

(36) Full meaning of "acetylsalicylic acid".

(37) The Word "acetylsalicylic acid" in Example Sentences.

(38) Best definition of "acetylsalicylic acid".

(39) Define "acetylsalicylic acid" in one sentence, define "acetylsalicylic acid" in one word.

(40) What is the meaning of "acetylsalicylic acid" in a sentence.

(41) The Word "acetylsalicylic acid" in Example Sentences.

(42) What is the origin and root of "acetylsalicylic acid".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acetylsalicylic acid


به جای حفظ کردن لغت acetylsalicylic acid ، جملات کوتاه با acetylsalicylic acid را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acetylsalicylic acid، جملات کوتاه مختلف با لغت acetylsalicylic acid را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acetylsalicylic acid، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acetylsalicylic acid را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acetylsalicylic acid در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acetylsalicylic acid

ساختن جمله با acetylsalicylic acid به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acetylsalicylic acid است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acetylsalicylic acid را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acetylsalicylic acid ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acetylsalicylic acid که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acetylsalicylic acid

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acetylsalicylic acid

یک جمله ساده با acetylsalicylic acid از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acetylsalicylic acid

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acetylsalicylic acid، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acetylsalicylic acid به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acetylsalicylic acid بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acetylsalicylic acid

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acetylsalicylic acid همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acetylsalicylic acid فرق دارد. در جملات پیچیده با acetylsalicylic acid، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acetylsalicylic acid بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acetylsalicylic acid

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acetylsalicylic acid همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acetylsalicylic acid. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acetylsalicylic acid بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acetylsalicylic acid

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acetylsalicylic acid و کاربرد کلمه acetylsalicylic acid در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acetylsalicylic acid را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acetylsalicylic acid و همچنین مطالعه مثال برای acetylsalicylic acid، اقدام به جمله سازی با کلمه acetylsalicylic acid نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acetylsalicylic acid در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acetylsalicylic acid به کمک همین جملات با acetylsalicylic acid و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acetylsalicylic acid می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acetylsalicylic acid، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acetylsalicylic acid را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acetylsalicylic acid در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acetylsalicylic acid به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acetylsalicylic acid است. با ساختن جمله برای لغت acetylsalicylic acid به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان