EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accounting information system" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accounting information system را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting information system و همچنین مطالعه مثال برای accounting information system، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting information system نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting information system در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting information system به کمک همین جملات با accounting information system و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting information system می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با accounting information system برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accounting information system را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accounting information system به انگلیسی

جمله با accounting management جمله با accounting manager جمله با accounting period جمله با accounting policy جمله با accounting principle جمله با accounting principles جمله با accounting procedure جمله با accounting profession جمله با accounting program جمله با accounting record(0) What is the modern definition of "accounting information system"?

(1) How to Use "accounting information system" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "accounting information system" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accounting information system" can get slippery.

(4) The Best Definition of "accounting information system" I’ve Heard So Far.

(5) "accounting information system" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "accounting information system"?

(7) What is the definition of an "accounting information system"?

(8) What Is "accounting information system"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "accounting information system" in a sentence.

(10) The Word "accounting information system" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "accounting information system".

(12) What is definition of "accounting information system" by Merriam-Webster.

(13) "accounting information system" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "accounting information system"?

(15) "accounting information system" sentence examples.

(16) "accounting information system": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accounting information system".

(18) How do you explain "accounting information system"?

(19) What can I say instead of "accounting information system"?

(20) What is a synonym for "accounting information system"?

(21) What is a antonym for "accounting information system"?

(22) What do you mean by "accounting information system"?

(23) What is another word for "accounting information system"?

(24) What is the best definition of "accounting information system"?

(25) What is "accounting information system" definition and meaning?

(26) How to use "accounting information system" in a sentence.

(27) The Word "accounting information system" in Example Sentences.

(28) "accounting information system" meaning in english, "accounting information system" definitions.

(29) Primary meanings of "accounting information system".

(30) Full definitions of "accounting information system".

(31) Full meaning of "accounting information system".

(32) The Word "accounting information system" in Example Sentences.

(33) Best definition of "accounting information system".

(34) Define "accounting information system" in one sentence, define "accounting information system" in one word.

(35) What is the meaning of "accounting information system" in a sentence.

(36) The Word "accounting information system" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "accounting information system".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accounting information system


به جای حفظ کردن لغت accounting information system ، جملات کوتاه با accounting information system را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting information system، جملات کوتاه مختلف با لغت accounting information system را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting information system، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting information system را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting information system در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accounting information system

ساختن جمله با accounting information system به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting information system است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accounting information system را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accounting information system ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accounting information system که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accounting information system

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accounting information system

یک جمله ساده با accounting information system از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accounting information system

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accounting information system، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting information system به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting information system بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accounting information system

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accounting information system همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accounting information system فرق دارد. در جملات پیچیده با accounting information system، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accounting information system بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accounting information system

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting information system همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accounting information system. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting information system بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accounting information system

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accounting information system و کاربرد کلمه accounting information system در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accounting information system را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting information system و همچنین مطالعه مثال برای accounting information system، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting information system نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting information system در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting information system به کمک همین جملات با accounting information system و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting information system می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting information system، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting information system را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting information system در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accounting information system به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting information system است. با ساختن جمله برای لغت accounting information system به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان