EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acceptance rate" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acceptance rate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acceptance rate و همچنین مطالعه مثال برای acceptance rate، اقدام به جمله سازی با کلمه acceptance rate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acceptance rate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acceptance rate به کمک همین جملات با acceptance rate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acceptance rate می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با acceptance rate برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acceptance rate را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acceptance rate به انگلیسی

جمله با acceptance speech جمله با acceptant جمله با acceptation جمله با accepted جمله با accepter جمله با accepting جمله با acceptive جمله با acceptor جمله با acceptors جمله با accepts

(1) In 2013, Washington University received a record 30,117 applications for a freshman class of 1,500 with an acceptance rate of 13. What was Washington University's rank in 2006 for quality of life?

(2) In 2013, Washington University received a record 30,117 applications for a freshman class of 1,500 with an acceptance rate of 13. How many were in the freshmen class of 2006(3) What is the modern definition of "acceptance rate"?

(4) How to Use "acceptance rate" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "acceptance rate" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acceptance rate" can get slippery.

(7) The Best Definition of "acceptance rate" I’ve Heard So Far.

(8) "acceptance rate" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "acceptance rate"?

(10) What is the definition of an "acceptance rate"?

(11) What Is "acceptance rate"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "acceptance rate" in a sentence.

(13) The Word "acceptance rate" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "acceptance rate".

(15) What is definition of "acceptance rate" by Merriam-Webster.

(16) "acceptance rate" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "acceptance rate"?

(18) "acceptance rate" sentence examples.

(19) "acceptance rate": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acceptance rate".

(21) How do you explain "acceptance rate"?

(22) What can I say instead of "acceptance rate"?

(23) What is a synonym for "acceptance rate"?

(24) What is a antonym for "acceptance rate"?

(25) What do you mean by "acceptance rate"?

(26) What is another word for "acceptance rate"?

(27) What is the best definition of "acceptance rate"?

(28) What is "acceptance rate" definition and meaning?

(29) How to use "acceptance rate" in a sentence.

(30) The Word "acceptance rate" in Example Sentences.

(31) "acceptance rate" meaning in english, "acceptance rate" definitions.

(32) Primary meanings of "acceptance rate".

(33) Full definitions of "acceptance rate".

(34) Full meaning of "acceptance rate".

(35) The Word "acceptance rate" in Example Sentences.

(36) Best definition of "acceptance rate".

(37) Define "acceptance rate" in one sentence, define "acceptance rate" in one word.

(38) What is the meaning of "acceptance rate" in a sentence.

(39) The Word "acceptance rate" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "acceptance rate".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acceptance rate


به جای حفظ کردن لغت acceptance rate ، جملات کوتاه با acceptance rate را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acceptance rate، جملات کوتاه مختلف با لغت acceptance rate را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acceptance rate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acceptance rate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acceptance rate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acceptance rate

ساختن جمله با acceptance rate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acceptance rate است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acceptance rate را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acceptance rate ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acceptance rate که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acceptance rate

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acceptance rate

یک جمله ساده با acceptance rate از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acceptance rate

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acceptance rate، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acceptance rate به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acceptance rate بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acceptance rate

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acceptance rate همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acceptance rate فرق دارد. در جملات پیچیده با acceptance rate، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acceptance rate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acceptance rate

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acceptance rate همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acceptance rate. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acceptance rate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acceptance rate

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acceptance rate و کاربرد کلمه acceptance rate در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acceptance rate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acceptance rate و همچنین مطالعه مثال برای acceptance rate، اقدام به جمله سازی با کلمه acceptance rate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acceptance rate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acceptance rate به کمک همین جملات با acceptance rate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acceptance rate می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acceptance rate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acceptance rate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acceptance rate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acceptance rate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acceptance rate است. با ساختن جمله برای لغت acceptance rate به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان