EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absinthe" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absinthe را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absinthe و همچنین مطالعه مثال برای absinthe، اقدام به جمله سازی با کلمه absinthe نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absinthe در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absinthe به کمک همین جملات با absinthe و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absinthe می باشد.


در قسمت ذیل 56 جمله با absinthe برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absinthe را نیز گوش دهید.

(1) Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

(2) This green absinthe is known as a verte.

(3) By 1910 the French were drinking 36 million litres of absinthe per year.

(4) When the troops returned home they started to drink absinthe with water.

(5) The Netherlands banned absinthe in 1909 followed by the United States in 1912 and France in 1915.

(6) Traditionally absinthe is put into a glass A sugar cube is then placed in the bowl of a special spoon.

(7) Like other common colors, green has several completely opposite associations. What was absinthe known as

(8) In the 1990s an importer George Rowley discovered that there was no UK law banning the sale of absinthe.

(9) In contrast the songwriting sessions with Twiggy Ramirez were marked by free experimentation with absinthe.

(10) Absinthe s popularity grew slowly In the 1840s absinthe was given to French soldiers as a malaria treatment.


جمله با "absinthe"(11) After the Lanfray murders in 1906 a petition was given to the Swiss government to ban absinthe in Switzerland.

(12) The main herbs used to produce absinthe are green anise florence fennel and grande wormwood often called the holy trinity .

(13) In some states it is legal have a bottle of absinthe but not to buy or to produce it The export and import of absinthe is probably illegal.

(14) The distillate can be bottled clear to produce a Blanche or la Bleue absinthe A second step can add color to the liquid using artificial or natural coloring.

(15) In Switzerland the constitutional ban on absinthe was removed in 2000 during an overhaul of the national constitution The ban was written into ordinary law instead.

(16) In the Netherlands the old law banning absinthe was successfully challenged by the Amsterdam wine seller Menno Boorsma In July 2004 it became legal to make absinthe again.

(17) Hill s Liquere a Czech Republic distillery founded in 1920 began manufacturing Hill s Absinth This was a Bohemianstyle absinthe which started a modern rebirth in absinthe s popularity.

(18) [d] The intoxicating drink absinthe was known as "the green fairy".

(19) What is the modern definition of "absinthe"?

(20) How to Use "absinthe" with Example Sentences.

(21) If you had to explain to someone who was learning English what "absinthe" is, what would you say?

(22) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absinthe" can get slippery.

(23) The Best Definition of "absinthe" I’ve Heard So Far.

(24) "absinthe" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(25) What is the best definition of "absinthe"?

(26) What is the definition of an "absinthe"?

(27) What Is "absinthe"? Detailed Definition and Meaning.

(28) Use "absinthe" in a sentence.

(29) The Word "absinthe" in Example Sentences.

(30) English Sentences with Audio Using the Word "absinthe".

(31) What is definition of "absinthe" by Merriam-Webster.

(32) "absinthe" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(33) How do you write a good sentence with "absinthe"?

(34) "absinthe" sentence examples.

(35) "absinthe": In a Sentence.

(36) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absinthe".

(37) How do you explain "absinthe"?

(38) What can I say instead of "absinthe"?

(39) What is a synonym for "absinthe"?

(40) What is a antonym for "absinthe"?

(41) What do you mean by "absinthe"?

(42) What is another word for "absinthe"?

(43) What is the best definition of "absinthe"?

(44) What is "absinthe" definition and meaning?

(45) How to use "absinthe" in a sentence.

(46) The Word "absinthe" in Example Sentences.

(47) "absinthe" meaning in english, "absinthe" definitions.

(48) Primary meanings of "absinthe".

(49) Full definitions of "absinthe".

(50) Full meaning of "absinthe".

(51) The Word "absinthe" in Example Sentences.

(52) Best definition of "absinthe".

(53) Define "absinthe" in one sentence, define "absinthe" in one word.

(54) What is the meaning of "absinthe" in a sentence.

(55) The Word "absinthe" in Example Sentences.

(56) What is the origin and root of "absinthe".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absinthe


به جای حفظ کردن لغت absinthe ، جملات کوتاه با absinthe را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absinthe، جملات کوتاه مختلف با لغت absinthe را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absinthe، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absinthe را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absinthe در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absinthe

ساختن جمله با absinthe به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absinthe است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absinthe را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absinthe ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absinthe که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با absinthe

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absinthe

یک جمله ساده با absinthe از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absinthe

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absinthe، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absinthe به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absinthe بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absinthe

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absinthe همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absinthe فرق دارد. در جملات پیچیده با absinthe، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absinthe بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absinthe

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absinthe همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absinthe. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absinthe بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با absinthe

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absinthe و کاربرد کلمه absinthe در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absinthe را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absinthe و همچنین مطالعه مثال برای absinthe، اقدام به جمله سازی با کلمه absinthe نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absinthe در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absinthe به کمک همین جملات با absinthe و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absinthe می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absinthe، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absinthe را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absinthe در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absinthe به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absinthe است. با ساختن جمله برای لغت absinthe به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان