EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abortions" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abortions را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abortions و همچنین مطالعه مثال برای abortions، اقدام به جمله سازی با کلمه abortions نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abortions در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abortions به کمک همین جملات با abortions و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abortions می باشد.


در قسمت ذیل 69 جمله با abortions برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abortions را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abortions به انگلیسی

جمله با abortive جمله با abortus جمله با abou جمله با abound جمله با abound in جمله با abounded جمله با aboundeth جمله با abounding جمله با abounds جمله با abour

(1) Are you for or against abortions?

(2) Can a case be made for late-term abortions?

(3) They don't provide any abortions in Louisiana

(4) The definition of black irony is Pro-lifers killing Doctors who do abortions

(5) He knew very well that the court would make them cover abortions

(6) Access to abortions is extremely limited particularly in rural and conservative areas

(7) Access to abortions is extremely limited particularly in rural and conservative areas.

(8) Unsafe abortions can be very dangerous to the mother.

(9) 10000 women a year die from unsafe abortions in Nigeria.

(10) It's a common misconception that the Republican Party is firmly against all abortions.


جمله با "abortions"(11) Laura is a staunch supporter of the pro-life movement because she feels abortions are a sin against God.

(12) Later abortions are more common in China India and other developing countries than in developed countries.

(13) Most spontaneous abortions occur so early in the pregnancy that the woman is not even aware that she was pregnant.

(14) Those people who have already had several spontaneous or induced abortions run a greater risk of having a spontaneous one.

(15) Unsafe abortions can be very dangerous to the mother Many women die or get a disease because they had an unsafe abortion.

(16) This applies not just to therapeutic abortions as performed in hospitals but also to socalled illegal abortions as done by physician.

(17) Gerri Santoro died of blood loss after a backalley abortion Her photo was used extensively to illustrate the dangers of illegal abortions.

(18) Herbal abortions LRB when done illegally RRB can also be described as backalley abortions because they are not induced in a medical facility.

(19) She explained that she had had enough of performing abortions and sterilizations -- that the only work she did now was to help families have babies.

(20) Sex education classes are like in-home sales parties for abortions.


مثال برای "abortions"(21) The idea of making access to safe abortions harder and more expensive and more difficult

(22) The one regret I have about my own abortions is that they cost money that might otherwise have been spent on something more pleasurable

(23) The argument of backalley abortions was used to help make abortion legal in the United States In 1973 the US Supreme Court decided that abortion should be legalized.

(24) UNFPA has been falsely accused by anti-family planning groups of providing support for government programs which have promoted forced-abortions and coercive sterilizations

(25) The Guttmacher Institute estimated there were 2200 intact dilation and extraction procedures in the US during 2000 017 of the total number of abortions performed that year.

(26) The Guttmacher Institute estimated that most abortions in the United States are obtained by minority women because minority women have much higher rates of unintended pregnancy.

(27) Whatever trouble arises usually arises from selfinduced abortions which comprise approximately 8 percent or with the very small percentage that go to some kind of nonmedical abortionist.

(28) UNFPA's connection to China's administration of forced abortions was refuted by investigations carried out by various US

(29) Speaker Gingrich said that he would actively support and campaign for Republicans who got behind the barbaric practice of partial birth abortions

(30) If we'd done that 10 years ago you would have saved millions and millions of abortions being done because the states could have prohibited it right away


جمله انگلیسی با کلمه "abortions"(31) I've been to countries where governments either forced women to have abortions(32) What is the modern definition of "abortions"?

(33) How to Use "abortions" with Example Sentences.

(34) If you had to explain to someone who was learning English what "abortions" is, what would you say?

(35) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abortions" can get slippery.

(36) The Best Definition of "abortions" I’ve Heard So Far.

(37) "abortions" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(38) What is the best definition of "abortions"?

(39) What is the definition of an "abortions"?

(40) What Is "abortions"? Detailed Definition and Meaning.

(41) Use "abortions" in a sentence.

(42) The Word "abortions" in Example Sentences.

(43) English Sentences with Audio Using the Word "abortions".

(44) What is definition of "abortions" by Merriam-Webster.

(45) "abortions" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(46) How do you write a good sentence with "abortions"?

(47) "abortions" sentence examples.

(48) "abortions": In a Sentence.

(49) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abortions".

(50) How do you explain "abortions"?

(51) What can I say instead of "abortions"?

(52) What is a synonym for "abortions"?

(53) What is a antonym for "abortions"?

(54) What do you mean by "abortions"?

(55) What is another word for "abortions"?

(56) What is the best definition of "abortions"?

(57) What is "abortions" definition and meaning?

(58) How to use "abortions" in a sentence.

(59) The Word "abortions" in Example Sentences.

(60) "abortions" meaning in english, "abortions" definitions.

(61) Primary meanings of "abortions".

(62) Full definitions of "abortions".

(63) Full meaning of "abortions".

(64) The Word "abortions" in Example Sentences.

(65) Best definition of "abortions".

(66) Define "abortions" in one sentence, define "abortions" in one word.

(67) What is the meaning of "abortions" in a sentence.

(68) The Word "abortions" in Example Sentences.

(69) What is the origin and root of "abortions".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abortions


به جای حفظ کردن لغت abortions ، جملات کوتاه با abortions را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abortions، جملات کوتاه مختلف با لغت abortions را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abortions، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abortions را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abortions در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abortions

ساختن جمله با abortions به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abortions است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abortions را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abortions ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abortions که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abortions

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abortions

یک جمله ساده با abortions از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abortions

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abortions، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abortions به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abortions بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abortions

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abortions همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abortions فرق دارد. در جملات پیچیده با abortions، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abortions بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abortions

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abortions همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abortions. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abortions بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abortions

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abortions و کاربرد کلمه abortions در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abortions را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abortions و همچنین مطالعه مثال برای abortions، اقدام به جمله سازی با کلمه abortions نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abortions در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abortions به کمک همین جملات با abortions و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abortions می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abortions، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abortions را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abortions در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abortions به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abortions است. با ساختن جمله برای لغت abortions به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان