EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "ability to pay" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات ability to pay را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه ability to pay و همچنین مطالعه مثال برای ability to pay، اقدام به جمله سازی با کلمه ability to pay نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از ability to pay در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه ability to pay به کمک همین جملات با ability to pay و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت ability to pay می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با ability to pay برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با ability to pay را نیز گوش دهید.

(1) that no one is ever turned away because of ability to pay.

(2) The largest repercussion from the stock market crash was the increase in interest rates that left millions without the ability to pay for their homes.

(3) that no one is ever turned away because of ability to pay.

(4) What is the modern definition of "ability to pay"?

(5) How to Use "ability to pay" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "ability to pay" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "ability to pay" can get slippery.

(8) The Best Definition of "ability to pay" I’ve Heard So Far.

(9) "ability to pay" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "ability to pay"?

(11) What is the definition of an "ability to pay"?

(12) What Is "ability to pay"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "ability to pay" in a sentence.

(14) The Word "ability to pay" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "ability to pay".

(16) What is definition of "ability to pay" by Merriam-Webster.

(17) "ability to pay" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "ability to pay"?

(19) "ability to pay" sentence examples.

(20) "ability to pay": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "ability to pay".

(22) How do you explain "ability to pay"?

(23) What can I say instead of "ability to pay"?

(24) What is a synonym for "ability to pay"?

(25) What is a antonym for "ability to pay"?

(26) What do you mean by "ability to pay"?

(27) What is another word for "ability to pay"?

(28) What is the best definition of "ability to pay"?

(29) What is "ability to pay" definition and meaning?

(30) How to use "ability to pay" in a sentence.

(31) The Word "ability to pay" in Example Sentences.

(32) "ability to pay" meaning in english, "ability to pay" definitions.

(33) Primary meanings of "ability to pay".

(34) Full definitions of "ability to pay".

(35) Full meaning of "ability to pay".

(36) The Word "ability to pay" in Example Sentences.

(37) Best definition of "ability to pay".

(38) Define "ability to pay" in one sentence, define "ability to pay" in one word.

(39) What is the meaning of "ability to pay" in a sentence.

(40) The Word "ability to pay" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "ability to pay".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با ability to pay


به جای حفظ کردن لغت ability to pay ، جملات کوتاه با ability to pay را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی ability to pay، جملات کوتاه مختلف با لغت ability to pay را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی ability to pay، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه ability to pay را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از ability to pay در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه ability to pay

ساختن جمله با ability to pay به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی ability to pay است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت ability to pay را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت ability to pay ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه ability to pay که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با ability to pay

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با ability to pay

یک جمله ساده با ability to pay از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با ability to pay

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با ability to pay، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با ability to pay به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با ability to pay بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با ability to pay

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با ability to pay همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با ability to pay فرق دارد. در جملات پیچیده با ability to pay، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با ability to pay بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با ability to pay

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با ability to pay همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت ability to pay. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با ability to pay بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با ability to pay

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با ability to pay و کاربرد کلمه ability to pay در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات ability to pay را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه ability to pay و همچنین مطالعه مثال برای ability to pay، اقدام به جمله سازی با کلمه ability to pay نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از ability to pay در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه ability to pay به کمک همین جملات با ability to pay و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت ability to pay می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی ability to pay، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه ability to pay را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از ability to pay در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با ability to pay به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی ability to pay است. با ساختن جمله برای لغت ability to pay به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان