EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a skeleton in the cupboard" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a skeleton in the cupboard را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a skeleton in the cupboard و همچنین مطالعه مثال برای a skeleton in the cupboard، اقدام به جمله سازی با کلمه a skeleton in the cupboard نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a skeleton in the cupboard در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a skeleton in the cupboard به کمک همین جملات با a skeleton in the cupboard و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a skeleton in the cupboard می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a skeleton in the cupboard برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a skeleton in the cupboard را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a skeleton in the cupboard به انگلیسی

جمله با a slap in the face جمله با a slip of the tongue جمله با a small number of جمله با a snake in the grass جمله با a soldier of fortune جمله با a song and dance جمله با a sound mind in a sound body جمله با a stab in the back جمله با a stage جمله با a standing joke(0) What is the modern definition of "a skeleton in the cupboard"?

(1) How to Use "a skeleton in the cupboard" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a skeleton in the cupboard" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a skeleton in the cupboard" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a skeleton in the cupboard" I’ve Heard So Far.

(5) "a skeleton in the cupboard" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a skeleton in the cupboard"?

(7) What is the definition of an "a skeleton in the cupboard"?

(8) What Is "a skeleton in the cupboard"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a skeleton in the cupboard" in a sentence.

(10) The Word "a skeleton in the cupboard" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a skeleton in the cupboard".

(12) What is definition of "a skeleton in the cupboard" by Merriam-Webster.

(13) "a skeleton in the cupboard" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a skeleton in the cupboard"?

(15) "a skeleton in the cupboard" sentence examples.

(16) "a skeleton in the cupboard": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a skeleton in the cupboard".

(18) How do you explain "a skeleton in the cupboard"?

(19) What can I say instead of "a skeleton in the cupboard"?

(20) What is a synonym for "a skeleton in the cupboard"?

(21) What is a antonym for "a skeleton in the cupboard"?

(22) What do you mean by "a skeleton in the cupboard"?

(23) What is another word for "a skeleton in the cupboard"?

(24) What is the best definition of "a skeleton in the cupboard"?

(25) What is "a skeleton in the cupboard" definition and meaning?

(26) How to use "a skeleton in the cupboard" in a sentence.

(27) The Word "a skeleton in the cupboard" in Example Sentences.

(28) "a skeleton in the cupboard" meaning in english, "a skeleton in the cupboard" definitions.

(29) Primary meanings of "a skeleton in the cupboard".

(30) Full definitions of "a skeleton in the cupboard".

(31) Full meaning of "a skeleton in the cupboard".

(32) The Word "a skeleton in the cupboard" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a skeleton in the cupboard".

(34) Define "a skeleton in the cupboard" in one sentence, define "a skeleton in the cupboard" in one word.

(35) What is the meaning of "a skeleton in the cupboard" in a sentence.

(36) The Word "a skeleton in the cupboard" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a skeleton in the cupboard".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a skeleton in the cupboard


به جای حفظ کردن لغت a skeleton in the cupboard ، جملات کوتاه با a skeleton in the cupboard را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a skeleton in the cupboard، جملات کوتاه مختلف با لغت a skeleton in the cupboard را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a skeleton in the cupboard، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a skeleton in the cupboard را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a skeleton in the cupboard در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a skeleton in the cupboard

ساختن جمله با a skeleton in the cupboard به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a skeleton in the cupboard است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a skeleton in the cupboard را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a skeleton in the cupboard ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a skeleton in the cupboard که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a skeleton in the cupboard

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a skeleton in the cupboard

یک جمله ساده با a skeleton in the cupboard از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a skeleton in the cupboard

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a skeleton in the cupboard، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a skeleton in the cupboard به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a skeleton in the cupboard بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a skeleton in the cupboard

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a skeleton in the cupboard همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a skeleton in the cupboard فرق دارد. در جملات پیچیده با a skeleton in the cupboard، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a skeleton in the cupboard بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a skeleton in the cupboard

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a skeleton in the cupboard همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a skeleton in the cupboard. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a skeleton in the cupboard بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a skeleton in the cupboard

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a skeleton in the cupboard و کاربرد کلمه a skeleton in the cupboard در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a skeleton in the cupboard را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a skeleton in the cupboard و همچنین مطالعه مثال برای a skeleton in the cupboard، اقدام به جمله سازی با کلمه a skeleton in the cupboard نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a skeleton in the cupboard در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a skeleton in the cupboard به کمک همین جملات با a skeleton in the cupboard و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a skeleton in the cupboard می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a skeleton in the cupboard، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a skeleton in the cupboard را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a skeleton in the cupboard در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a skeleton in the cupboard به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a skeleton in the cupboard است. با ساختن جمله برای لغت a skeleton in the cupboard به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان