EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a sitting duck" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a sitting duck را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a sitting duck و همچنین مطالعه مثال برای a sitting duck، اقدام به جمله سازی با کلمه a sitting duck نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a sitting duck در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a sitting duck به کمک همین جملات با a sitting duck و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a sitting duck می باشد.


در قسمت ذیل 45 جمله با a sitting duck برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a sitting duck را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a sitting duck به انگلیسی

جمله با a skeleton in the closet جمله با a skeleton in the cupboard جمله با a slap in the face جمله با a slip of the tongue جمله با a small number of جمله با a snake in the grass جمله با a soldier of fortune جمله با a song and dance جمله با a sound mind in a sound body جمله با a stab in the back

(1) barely. and without armor, she's a sitting duck.

(2) goliath is a sitting duck. he doesn't have a chance.

(3) i don't want to be a sitting duck when harradsar gets here.

(4) but i'm like a sitting duck.

(5) barely. and without armor, she's a sitting duck.

(6) goliath is a sitting duck. he doesn't have a chance.

(7) i don't want to be a sitting duck when harradsar gets here.(8) What is the modern definition of "a sitting duck"?

(9) How to Use "a sitting duck" with Example Sentences.

(10) If you had to explain to someone who was learning English what "a sitting duck" is, what would you say?

(11) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a sitting duck" can get slippery.

(12) The Best Definition of "a sitting duck" I’ve Heard So Far.

(13) "a sitting duck" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(14) What is the best definition of "a sitting duck"?

(15) What is the definition of an "a sitting duck"?

(16) What Is "a sitting duck"? Detailed Definition and Meaning.

(17) Use "a sitting duck" in a sentence.

(18) The Word "a sitting duck" in Example Sentences.

(19) English Sentences with Audio Using the Word "a sitting duck".

(20) What is definition of "a sitting duck" by Merriam-Webster.

(21) "a sitting duck" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(22) How do you write a good sentence with "a sitting duck"?

(23) "a sitting duck" sentence examples.

(24) "a sitting duck": In a Sentence.

(25) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a sitting duck".

(26) How do you explain "a sitting duck"?

(27) What can I say instead of "a sitting duck"?

(28) What is a synonym for "a sitting duck"?

(29) What is a antonym for "a sitting duck"?

(30) What do you mean by "a sitting duck"?

(31) What is another word for "a sitting duck"?

(32) What is the best definition of "a sitting duck"?

(33) What is "a sitting duck" definition and meaning?

(34) How to use "a sitting duck" in a sentence.

(35) The Word "a sitting duck" in Example Sentences.

(36) "a sitting duck" meaning in english, "a sitting duck" definitions.

(37) Primary meanings of "a sitting duck".

(38) Full definitions of "a sitting duck".

(39) Full meaning of "a sitting duck".

(40) The Word "a sitting duck" in Example Sentences.

(41) Best definition of "a sitting duck".

(42) Define "a sitting duck" in one sentence, define "a sitting duck" in one word.

(43) What is the meaning of "a sitting duck" in a sentence.

(44) The Word "a sitting duck" in Example Sentences.

(45) What is the origin and root of "a sitting duck".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a sitting duck


به جای حفظ کردن لغت a sitting duck ، جملات کوتاه با a sitting duck را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a sitting duck، جملات کوتاه مختلف با لغت a sitting duck را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a sitting duck، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a sitting duck را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a sitting duck در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a sitting duck

ساختن جمله با a sitting duck به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a sitting duck است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a sitting duck را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a sitting duck ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a sitting duck که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a sitting duck

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a sitting duck

یک جمله ساده با a sitting duck از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a sitting duck

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a sitting duck، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a sitting duck به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a sitting duck بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a sitting duck

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a sitting duck همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a sitting duck فرق دارد. در جملات پیچیده با a sitting duck، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a sitting duck بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a sitting duck

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a sitting duck همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a sitting duck. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a sitting duck بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a sitting duck

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a sitting duck و کاربرد کلمه a sitting duck در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a sitting duck را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a sitting duck و همچنین مطالعه مثال برای a sitting duck، اقدام به جمله سازی با کلمه a sitting duck نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a sitting duck در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a sitting duck به کمک همین جملات با a sitting duck و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a sitting duck می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a sitting duck، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a sitting duck را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a sitting duck در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a sitting duck به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a sitting duck است. با ساختن جمله برای لغت a sitting duck به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان