EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "put by" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات put by را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه put by و همچنین مطالعه مثال برای put by، اقدام به جمله سازی با کلمه put by نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از put by در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه put by به کمک همین جملات با put by و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت put by می باشد.


در قسمت ذیل 54 جمله با put by برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با put by را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با put by به انگلیسی

جمله با put down جمله با put forth جمله با put forward جمله با put in جمله با put in for جمله با put inside جمله با put into جمله با put into effect جمله با put into practice جمله با put it on

(1) We could use the holiday money we've put by?

(2) Living room furniture is put by the walls of the living room.

(3) So what I've been trying to tell you today is things even as ordinary as a grain of sand can be truly extraordinary if you look closely and if you look from a different and a new point of view. I think that this was best put by William Blake when he said

(4) Whatever he got besides his basic salary was put by for his old age.

(5) The things washing bath of orange and pink is put by bath crock and birdbath respectively

(6) Ninthly: it is a fact that any day gendarmes can be overheard relating in the court-yard of the prefecture the interrogations put by the magistrates to prisoners.

(7) The Premier put by the question by saying that our country was still poor.

(8) Try to put by a little bit each week.

(9) The case was forcibly put by the speaker.

(10) She has a fair amount of money put by.


جمله با "put by"

(11) I try to put by a few pounds every week.

(12) A parallel argument is put by contemporary feminist writers when they discuss Freud's ideas regarding relationships between parents and children.

(13) I like to stay put by the fire on a cold day.

(14) We should put by something for a rainy day.

(15) The computer is put by cactus and celestial being that better?

(16) Unless the religious statement here has recourse to what is put by analytic investigation

(17) What is the modern definition of "put by"?

(18) How to Use "put by" with Example Sentences.

(19) If you had to explain to someone who was learning English what "put by" is, what would you say?

(20) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "put by" can get slippery.

(21) The Best Definition of "put by" I’ve Heard So Far.

(22) "put by" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(23) What is the best definition of "put by"?

(24) What is the definition of an "put by"?

(25) What Is "put by"? Detailed Definition and Meaning.

(26) Use "put by" in a sentence.

(27) The Word "put by" in Example Sentences.

(28) English Sentences with Audio Using the Word "put by".

(29) What is definition of "put by" by Merriam-Webster.

(30) "put by" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(31) How do you write a good sentence with "put by"?

(32) "put by" sentence examples.

(33) "put by": In a Sentence.

(34) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "put by".

(35) How do you explain "put by"?

(36) What can I say instead of "put by"?

(37) What is a synonym for "put by"?

(38) What is a antonym for "put by"?

(39) What do you mean by "put by"?

(40) What is another word for "put by"?

(41) What is the best definition of "put by"?

(42) What is "put by" definition and meaning?

(43) How to use "put by" in a sentence.

(44) The Word "put by" in Example Sentences.

(45) "put by" meaning in english, "put by" definitions.

(46) Primary meanings of "put by".

(47) Full definitions of "put by".

(48) Full meaning of "put by".

(49) The Word "put by" in Example Sentences.

(50) Best definition of "put by".

(51) Define "put by" in one sentence, define "put by" in one word.

(52) What is the meaning of "put by" in a sentence.

(53) The Word "put by" in Example Sentences.

(54) What is the origin and root of "put by".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با put by


به‌جای حفظ کردن لغت put by ، جملات کوتاه با put by را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی put by، جملات کوتاه مختلف با لغت put by را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی put by، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه put by را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از put by در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه put by

ساختن جمله با put by به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی put by است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت put by را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت put by ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی put by که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با put by

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با put by

یک جمله ساده با put by از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با put by

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با put by، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با put by به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با put by بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با put by

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با put by همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با put by فرق دارد. در جملات پیچیده با put by، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با put by بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با put by

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با put by همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت put by. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با put by بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “put by” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با put by

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با put by و کاربرد کلمه put by در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات put by را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه put by و همچنین مطالعه مثال برای put by، اقدام به جمله سازی با کلمه put by نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از put by در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه put by به کمک همین جملات با put by و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت put by می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی put by، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه put by را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از put by در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با put by به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی put by است. با ساختن جمله برای لغت put by به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان