EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adrenocorticotrophic hormone" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adrenocorticotrophic hormone را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adrenocorticotrophic hormone و همچنین مطالعه مثال برای adrenocorticotrophic hormone، اقدام به جمله سازی با کلمه adrenocorticotrophic hormone نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adrenocorticotrophic hormone در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adrenocorticotrophic hormone به کمک همین جملات با adrenocorticotrophic hormone و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adrenocorticotrophic hormone می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با adrenocorticotrophic hormone برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adrenocorticotrophic hormone را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adrenocorticotrophic hormone به انگلیسی

جمله با adrenocorticotropic جمله با adrenocorticotropic hormone جمله با adrenogenital جمله با adria جمله با adrian جمله با adriana جمله با adrianna جمله با adriatic جمله با adriatic sea جمله با adrien

(1) The effects of zinc deficiency on the serum cortisol and adrenocorticotrophic hormone (ACTH) concentration

(2) Objective To study the diagnosis and treatment of adrenocorticotrophic hormone ( ACTH ) independent Cushing syndrome.

(3) The effects of zinc deficiency on the serum cortisol and adrenocorticotrophic hormone (ACTH) concentration(4) What is the modern definition of "adrenocorticotrophic hormone"?

(5) How to Use "adrenocorticotrophic hormone" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "adrenocorticotrophic hormone" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adrenocorticotrophic hormone" can get slippery.

(8) The Best Definition of "adrenocorticotrophic hormone" I’ve Heard So Far.

(9) "adrenocorticotrophic hormone" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "adrenocorticotrophic hormone"?

(11) What is the definition of an "adrenocorticotrophic hormone"?

(12) What Is "adrenocorticotrophic hormone"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "adrenocorticotrophic hormone" in a sentence.

(14) The Word "adrenocorticotrophic hormone" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "adrenocorticotrophic hormone".

(16) What is definition of "adrenocorticotrophic hormone" by Merriam-Webster.

(17) "adrenocorticotrophic hormone" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "adrenocorticotrophic hormone"?

(19) "adrenocorticotrophic hormone" sentence examples.

(20) "adrenocorticotrophic hormone": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adrenocorticotrophic hormone".

(22) How do you explain "adrenocorticotrophic hormone"?

(23) What can I say instead of "adrenocorticotrophic hormone"?

(24) What is a synonym for "adrenocorticotrophic hormone"?

(25) What is a antonym for "adrenocorticotrophic hormone"?

(26) What do you mean by "adrenocorticotrophic hormone"?

(27) What is another word for "adrenocorticotrophic hormone"?

(28) What is the best definition of "adrenocorticotrophic hormone"?

(29) What is "adrenocorticotrophic hormone" definition and meaning?

(30) How to use "adrenocorticotrophic hormone" in a sentence.

(31) The Word "adrenocorticotrophic hormone" in Example Sentences.

(32) "adrenocorticotrophic hormone" meaning in english, "adrenocorticotrophic hormone" definitions.

(33) Primary meanings of "adrenocorticotrophic hormone".

(34) Full definitions of "adrenocorticotrophic hormone".

(35) Full meaning of "adrenocorticotrophic hormone".

(36) The Word "adrenocorticotrophic hormone" in Example Sentences.

(37) Best definition of "adrenocorticotrophic hormone".

(38) Define "adrenocorticotrophic hormone" in one sentence, define "adrenocorticotrophic hormone" in one word.

(39) What is the meaning of "adrenocorticotrophic hormone" in a sentence.

(40) The Word "adrenocorticotrophic hormone" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "adrenocorticotrophic hormone".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adrenocorticotrophic hormone


به جای حفظ کردن لغت adrenocorticotrophic hormone ، جملات کوتاه با adrenocorticotrophic hormone را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adrenocorticotrophic hormone، جملات کوتاه مختلف با لغت adrenocorticotrophic hormone را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adrenocorticotrophic hormone، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adrenocorticotrophic hormone را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adrenocorticotrophic hormone در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adrenocorticotrophic hormone

ساختن جمله با adrenocorticotrophic hormone به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adrenocorticotrophic hormone است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adrenocorticotrophic hormone را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adrenocorticotrophic hormone ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adrenocorticotrophic hormone که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adrenocorticotrophic hormone

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adrenocorticotrophic hormone

یک جمله ساده با adrenocorticotrophic hormone از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adrenocorticotrophic hormone

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adrenocorticotrophic hormone، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adrenocorticotrophic hormone به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adrenocorticotrophic hormone بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adrenocorticotrophic hormone

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adrenocorticotrophic hormone همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adrenocorticotrophic hormone فرق دارد. در جملات پیچیده با adrenocorticotrophic hormone، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adrenocorticotrophic hormone بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adrenocorticotrophic hormone

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adrenocorticotrophic hormone همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adrenocorticotrophic hormone. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adrenocorticotrophic hormone بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adrenocorticotrophic hormone

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adrenocorticotrophic hormone و کاربرد کلمه adrenocorticotrophic hormone در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adrenocorticotrophic hormone را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adrenocorticotrophic hormone و همچنین مطالعه مثال برای adrenocorticotrophic hormone، اقدام به جمله سازی با کلمه adrenocorticotrophic hormone نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adrenocorticotrophic hormone در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adrenocorticotrophic hormone به کمک همین جملات با adrenocorticotrophic hormone و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adrenocorticotrophic hormone می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adrenocorticotrophic hormone، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adrenocorticotrophic hormone را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adrenocorticotrophic hormone در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adrenocorticotrophic hormone به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adrenocorticotrophic hormone است. با ساختن جمله برای لغت adrenocorticotrophic hormone به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان