EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adriatic sea" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adriatic sea را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adriatic sea و همچنین مطالعه مثال برای adriatic sea، اقدام به جمله سازی با کلمه adriatic sea نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adriatic sea در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adriatic sea به کمک همین جملات با adriatic sea و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adriatic sea می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با adriatic sea برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adriatic sea را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adriatic sea به انگلیسی

جمله با adrien جمله با adrift جمله با adroit جمله با adroitly جمله با adroitness جمله با ads جمله با adscititious جمله با adsense جمله با adsl جمله با adsorb(0) What is the modern definition of "adriatic sea"?

(1) How to Use "adriatic sea" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "adriatic sea" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adriatic sea" can get slippery.

(4) The Best Definition of "adriatic sea" I’ve Heard So Far.

(5) "adriatic sea" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "adriatic sea"?

(7) What is the definition of an "adriatic sea"?

(8) What Is "adriatic sea"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "adriatic sea" in a sentence.

(10) The Word "adriatic sea" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "adriatic sea".

(12) What is definition of "adriatic sea" by Merriam-Webster.

(13) "adriatic sea" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "adriatic sea"?

(15) "adriatic sea" sentence examples.

(16) "adriatic sea": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adriatic sea".

(18) How do you explain "adriatic sea"?

(19) What can I say instead of "adriatic sea"?

(20) What is a synonym for "adriatic sea"?

(21) What is a antonym for "adriatic sea"?

(22) What do you mean by "adriatic sea"?

(23) What is another word for "adriatic sea"?

(24) What is the best definition of "adriatic sea"?

(25) What is "adriatic sea" definition and meaning?

(26) How to use "adriatic sea" in a sentence.

(27) The Word "adriatic sea" in Example Sentences.

(28) "adriatic sea" meaning in english, "adriatic sea" definitions.

(29) Primary meanings of "adriatic sea".

(30) Full definitions of "adriatic sea".

(31) Full meaning of "adriatic sea".

(32) The Word "adriatic sea" in Example Sentences.

(33) Best definition of "adriatic sea".

(34) Define "adriatic sea" in one sentence, define "adriatic sea" in one word.

(35) What is the meaning of "adriatic sea" in a sentence.

(36) The Word "adriatic sea" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "adriatic sea".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adriatic sea


به جای حفظ کردن لغت adriatic sea ، جملات کوتاه با adriatic sea را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adriatic sea، جملات کوتاه مختلف با لغت adriatic sea را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adriatic sea، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adriatic sea را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adriatic sea در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adriatic sea

ساختن جمله با adriatic sea به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adriatic sea است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adriatic sea را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adriatic sea ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adriatic sea که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adriatic sea

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adriatic sea

یک جمله ساده با adriatic sea از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adriatic sea

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adriatic sea، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adriatic sea به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adriatic sea بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adriatic sea

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adriatic sea همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adriatic sea فرق دارد. در جملات پیچیده با adriatic sea، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adriatic sea بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adriatic sea

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adriatic sea همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adriatic sea. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adriatic sea بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adriatic sea

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adriatic sea و کاربرد کلمه adriatic sea در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adriatic sea را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adriatic sea و همچنین مطالعه مثال برای adriatic sea، اقدام به جمله سازی با کلمه adriatic sea نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adriatic sea در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adriatic sea به کمک همین جملات با adriatic sea و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adriatic sea می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adriatic sea، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adriatic sea را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adriatic sea در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adriatic sea به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adriatic sea است. با ساختن جمله برای لغت adriatic sea به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان