EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acentric chromosome" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acentric chromosome را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acentric chromosome و همچنین مطالعه مثال برای acentric chromosome، اقدام به جمله سازی با کلمه acentric chromosome نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acentric chromosome در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acentric chromosome به کمک همین جملات با acentric chromosome و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acentric chromosome می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با acentric chromosome برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acentric chromosome را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acentric chromosome به انگلیسی

جمله با acephalous جمله با acer جمله با acerb جمله با acerbate جمله با acerbic جمله با acerbity جمله با aces جمله با acetabular جمله با acetabulum جمله با acetal(0) What is the modern definition of "acentric chromosome"?

(1) How to Use "acentric chromosome" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "acentric chromosome" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acentric chromosome" can get slippery.

(4) The Best Definition of "acentric chromosome" I’ve Heard So Far.

(5) "acentric chromosome" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "acentric chromosome"?

(7) What is the definition of an "acentric chromosome"?

(8) What Is "acentric chromosome"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "acentric chromosome" in a sentence.

(10) The Word "acentric chromosome" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "acentric chromosome".

(12) What is definition of "acentric chromosome" by Merriam-Webster.

(13) "acentric chromosome" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "acentric chromosome"?

(15) "acentric chromosome" sentence examples.

(16) "acentric chromosome": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acentric chromosome".

(18) How do you explain "acentric chromosome"?

(19) What can I say instead of "acentric chromosome"?

(20) What is a synonym for "acentric chromosome"?

(21) What is a antonym for "acentric chromosome"?

(22) What do you mean by "acentric chromosome"?

(23) What is another word for "acentric chromosome"?

(24) What is the best definition of "acentric chromosome"?

(25) What is "acentric chromosome" definition and meaning?

(26) How to use "acentric chromosome" in a sentence.

(27) The Word "acentric chromosome" in Example Sentences.

(28) "acentric chromosome" meaning in english, "acentric chromosome" definitions.

(29) Primary meanings of "acentric chromosome".

(30) Full definitions of "acentric chromosome".

(31) Full meaning of "acentric chromosome".

(32) The Word "acentric chromosome" in Example Sentences.

(33) Best definition of "acentric chromosome".

(34) Define "acentric chromosome" in one sentence, define "acentric chromosome" in one word.

(35) What is the meaning of "acentric chromosome" in a sentence.

(36) The Word "acentric chromosome" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "acentric chromosome".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acentric chromosome


به جای حفظ کردن لغت acentric chromosome ، جملات کوتاه با acentric chromosome را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acentric chromosome، جملات کوتاه مختلف با لغت acentric chromosome را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acentric chromosome، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acentric chromosome را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acentric chromosome در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acentric chromosome

ساختن جمله با acentric chromosome به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acentric chromosome است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acentric chromosome را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acentric chromosome ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acentric chromosome که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acentric chromosome

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acentric chromosome

یک جمله ساده با acentric chromosome از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acentric chromosome

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acentric chromosome، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acentric chromosome به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acentric chromosome بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acentric chromosome

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acentric chromosome همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acentric chromosome فرق دارد. در جملات پیچیده با acentric chromosome، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acentric chromosome بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acentric chromosome

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acentric chromosome همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acentric chromosome. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acentric chromosome بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acentric chromosome

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acentric chromosome و کاربرد کلمه acentric chromosome در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acentric chromosome را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acentric chromosome و همچنین مطالعه مثال برای acentric chromosome، اقدام به جمله سازی با کلمه acentric chromosome نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acentric chromosome در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acentric chromosome به کمک همین جملات با acentric chromosome و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acentric chromosome می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acentric chromosome، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acentric chromosome را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acentric chromosome در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acentric chromosome به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acentric chromosome است. با ساختن جمله برای لغت acentric chromosome به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان