EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accounting data" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accounting data را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting data و همچنین مطالعه مثال برای accounting data، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting data نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting data در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting data به کمک همین جملات با accounting data و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting data می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با accounting data برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accounting data را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accounting data به انگلیسی

جمله با accounting department جمله با accounting division جمله با accounting equation جمله با accounting firm جمله با accounting income جمله با accounting information جمله با accounting information system جمله با accounting management جمله با accounting manager جمله با accounting period(0) What is the modern definition of "accounting data"?

(1) How to Use "accounting data" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "accounting data" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accounting data" can get slippery.

(4) The Best Definition of "accounting data" I’ve Heard So Far.

(5) "accounting data" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "accounting data"?

(7) What is the definition of an "accounting data"?

(8) What Is "accounting data"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "accounting data" in a sentence.

(10) The Word "accounting data" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "accounting data".

(12) What is definition of "accounting data" by Merriam-Webster.

(13) "accounting data" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "accounting data"?

(15) "accounting data" sentence examples.

(16) "accounting data": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accounting data".

(18) How do you explain "accounting data"?

(19) What can I say instead of "accounting data"?

(20) What is a synonym for "accounting data"?

(21) What is a antonym for "accounting data"?

(22) What do you mean by "accounting data"?

(23) What is another word for "accounting data"?

(24) What is the best definition of "accounting data"?

(25) What is "accounting data" definition and meaning?

(26) How to use "accounting data" in a sentence.

(27) The Word "accounting data" in Example Sentences.

(28) "accounting data" meaning in english, "accounting data" definitions.

(29) Primary meanings of "accounting data".

(30) Full definitions of "accounting data".

(31) Full meaning of "accounting data".

(32) The Word "accounting data" in Example Sentences.

(33) Best definition of "accounting data".

(34) Define "accounting data" in one sentence, define "accounting data" in one word.

(35) What is the meaning of "accounting data" in a sentence.

(36) The Word "accounting data" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "accounting data".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accounting data


به جای حفظ کردن لغت accounting data ، جملات کوتاه با accounting data را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting data، جملات کوتاه مختلف با لغت accounting data را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting data، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting data را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting data در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accounting data

ساختن جمله با accounting data به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting data است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accounting data را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accounting data ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accounting data که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accounting data

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accounting data

یک جمله ساده با accounting data از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accounting data

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accounting data، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting data به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accounting data بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accounting data

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accounting data همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accounting data فرق دارد. در جملات پیچیده با accounting data، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accounting data بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accounting data

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting data همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accounting data. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accounting data بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accounting data

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accounting data و کاربرد کلمه accounting data در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accounting data را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accounting data و همچنین مطالعه مثال برای accounting data، اقدام به جمله سازی با کلمه accounting data نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accounting data در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accounting data به کمک همین جملات با accounting data و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accounting data می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accounting data، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accounting data را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accounting data در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accounting data به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accounting data است. با ساختن جمله برای لغت accounting data به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان