EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abt" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abt را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abt و همچنین مطالعه مثال برای abt، اقدام به جمله سازی با کلمه abt نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abt در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abt به کمک همین جملات با abt و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abt می باشد.


در قسمت ذیل 76 جمله با abt برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abt را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abt به انگلیسی

جمله با abu جمله با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina جمله با abu sayyaf جمله با abuja جمله با abul جمله با abuli جمله با abulia جمله با abundance جمله با abundant جمله با abundantly

(1) Stil in bed wat abt u?

(2) how abt we go to macs?

(3) m worried abt my hair leh

(4) Gdmrn,il b there at abt 1 pm

(5) Ohhhhhh ok how abt mon morn/?

(6) Hmm tmr evening abt five plus?

(7) Uhh at most i use irc. poke me at abt h

(8) nw on the way. abt 9 i think.why? u gt lesson?

(9) Why u always msg so late 1 hehe.How abt lunch tm?

(10) Too tired to talk abt it nw lah, nxt nxt wk den tok abt it.


جمله با "abt"(11) I will create something interesting for us to tok abt ... Don worry ...

(12) haha.. thanks! but exams nt here yet. abt 2 weeks time then first paper.:p.

(13) Not yet chikku..k, then wat abt tht guy did he stopped irritating or msging to u..

(14) Wat cnt ask u abt boys u might hav met. Cmon nw dnt do dis. And u must b at station ryt?

(15) They usually cut lk my sis kind lor, u can tell em wat u wan... Hmmm, den u thk abt it lor, but msg me k...

(16) Had pineapple just now. So not hungry... Still waiting for my sis while chatting with ivy. We are discussing abt jessie.

(17) I only can add a product with e user id after login. But i still haveno idea on how to display products of a particular user. How abt u?

(18) Oh hahahaha ya I heard abt their nv ending amt of work.lol.u can find back those pple in accenture mah sure can find alot of clients.haha.

(19) Btw, u don't worry too much abt your lec okay becoz tg and i also gotproj meeting at 4pm so he's to go back to sch too. He said he'llupdate u tonight.

(20) 3 realities of life: 1.U tink abt dat prsn a lot whom u r tryn2 4gt. 2.U hurt dem d mst whom u luv d mst. 3.U fight wid 1 4m whom u ve mor xpectatns. Isn't it?


مثال برای "abt"(21) Woot I sent u the questions liao.haha.got 2 parts one is for vendors 1 is for clients.ur job is client de rite??actually if u wan talk abt vendor stuff oso can.lol.

(22) I'm not sure abt that..

(23) How abt the wk after the new yr?

(24) Okay loh. We talked abt other things leh.

(25) Hey can u ask any ofur frnds abt dat huffman coding

(26) Hmmm... They din really say much abt it... Okie, nvm...

(27) free. will be in sch frm abt plus.free frm then onwards

(28) Ya.. saw it. Think I gt or .. average abt tt range rite?

(29) dear i can only reach abt leh. now on . u wan to eat first?

(30) Eh.. I just woke up only. Was abt to ask u meeting wat time. I come over nw.


جمله انگلیسی با کلمه "abt"(31) we r having class.. will only finish at .. sorry abt this.. want to have lunch at ?

(32) Canvas? If u r talking abt the newer ones its fibreglass. The olderone is alu sheets.

(33) Ya, im at home 2rw.. Bt girisha s havin anothr assignmnt to submit 2rw.. Wht abt mondy?

(34) Hmmm.. Thk sure got time to hop ard... Ya, can go 4 free abt... Muz call u to discuss liao...

(35) Its shows u dunno where u are.or u are just kpo abt some bus driver when ur on the train.hahaha.

(36) t worry abt coming back early, have my own readings to do. Take all the time you want ok? Have a productive time after DINNER! Love.

(37) m doing da intro covers energy trends n pros n cons... Brief description of nuclear fusion n oso brief history of iter n jet got abt 7 n half pages..

(38) Zhu, wendy is pissed abt the chalet thing? Tm i cant make it leh if don sing ktv next wk can meet to la kopi aft jess and bi work next weekend i not in sg(39) What is the modern definition of "abt"?

(40) How to Use "abt" with Example Sentences.

(41) If you had to explain to someone who was learning English what "abt" is, what would you say?

(42) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abt" can get slippery.

(43) The Best Definition of "abt" I’ve Heard So Far.

(44) "abt" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(45) What is the best definition of "abt"?

(46) What is the definition of an "abt"?

(47) What Is "abt"? Detailed Definition and Meaning.

(48) Use "abt" in a sentence.

(49) The Word "abt" in Example Sentences.

(50) English Sentences with Audio Using the Word "abt".

(51) What is definition of "abt" by Merriam-Webster.

(52) "abt" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(53) How do you write a good sentence with "abt"?

(54) "abt" sentence examples.

(55) "abt": In a Sentence.

(56) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abt".

(57) How do you explain "abt"?

(58) What can I say instead of "abt"?

(59) What is a synonym for "abt"?

(60) What is a antonym for "abt"?

(61) What do you mean by "abt"?

(62) What is another word for "abt"?

(63) What is the best definition of "abt"?

(64) What is "abt" definition and meaning?

(65) How to use "abt" in a sentence.

(66) The Word "abt" in Example Sentences.

(67) "abt" meaning in english, "abt" definitions.

(68) Primary meanings of "abt".

(69) Full definitions of "abt".

(70) Full meaning of "abt".

(71) The Word "abt" in Example Sentences.

(72) Best definition of "abt".

(73) Define "abt" in one sentence, define "abt" in one word.

(74) What is the meaning of "abt" in a sentence.

(75) The Word "abt" in Example Sentences.

(76) What is the origin and root of "abt".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abt


به جای حفظ کردن لغت abt ، جملات کوتاه با abt را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abt، جملات کوتاه مختلف با لغت abt را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abt، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abt را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abt در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abt

ساختن جمله با abt به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abt است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abt را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abt ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abt که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abt

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abt

یک جمله ساده با abt از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abt

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abt، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abt به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abt بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abt

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abt همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abt فرق دارد. در جملات پیچیده با abt، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abt بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abt

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abt همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abt. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abt بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abt

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abt و کاربرد کلمه abt در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abt را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abt و همچنین مطالعه مثال برای abt، اقدام به جمله سازی با کلمه abt نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abt در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abt به کمک همین جملات با abt و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abt می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abt، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abt را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abt در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abt به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abt است. با ساختن جمله برای لغت abt به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان