EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina و همچنین مطالعه مثال برای abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina، اقدام به جمله سازی با کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina به کمک همین جملات با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina به انگلیسی

جمله با abu sayyaf جمله با abuja جمله با abul جمله با abuli جمله با abulia جمله با abundance جمله با abundant جمله با abundantly جمله با abuse جمله با abused(0) What is the modern definition of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(1) How to Use "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" can get slippery.

(4) The Best Definition of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" I’ve Heard So Far.

(5) "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(7) What is the definition of an "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(8) What Is "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in a sentence.

(10) The Word "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina".

(12) What is definition of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" by Merriam-Webster.

(13) "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(15) "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" sentence examples.

(16) "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina".

(18) How do you explain "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(19) What can I say instead of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(20) What is a synonym for "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(21) What is a antonym for "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(22) What do you mean by "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(23) What is another word for "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(24) What is the best definition of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina"?

(25) What is "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" definition and meaning?

(26) How to use "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in a sentence.

(27) The Word "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in Example Sentences.

(28) "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" meaning in english, "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" definitions.

(29) Primary meanings of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina".

(30) Full definitions of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina".

(31) Full meaning of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina".

(32) The Word "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in Example Sentences.

(33) Best definition of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina".

(34) Define "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in one sentence, define "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in one word.

(35) What is the meaning of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in a sentence.

(36) The Word "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina


به جای حفظ کردن لغت abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina ، جملات کوتاه با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina، جملات کوتاه مختلف با لغت abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina

ساختن جمله با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina

یک جمله ساده با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina فرق دارد. در جملات پیچیده با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina و کاربرد کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina و همچنین مطالعه مثال برای abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina، اقدام به جمله سازی با کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina به کمک همین جملات با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina است. با ساختن جمله برای لغت abu ali al-husain ibn abdallah ibn sina به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان