EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abreast of the times" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abreast of the times را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abreast of the times و همچنین مطالعه مثال برای abreast of the times، اقدام به جمله سازی با کلمه abreast of the times نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abreast of the times در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abreast of the times به کمک همین جملات با abreast of the times و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abreast of the times می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با abreast of the times برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abreast of the times را نیز گوش دهید.

(1) What is the modern definition of "abreast of the times"?

(2) How to Use "abreast of the times" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "abreast of the times" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abreast of the times" can get slippery.

(5) The Best Definition of "abreast of the times" I’ve Heard So Far.

(6) "abreast of the times" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "abreast of the times"?

(8) What is the definition of an "abreast of the times"?

(9) What Is "abreast of the times"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "abreast of the times" in a sentence.

(11) The Word "abreast of the times" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "abreast of the times".

(13) What is definition of "abreast of the times" by Merriam-Webster.

(14) "abreast of the times" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "abreast of the times"?

(16) "abreast of the times" sentence examples.

(17) "abreast of the times": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abreast of the times".

(19) How do you explain "abreast of the times"?

(20) What can I say instead of "abreast of the times"?

(21) What is a synonym for "abreast of the times"?

(22) What is a antonym for "abreast of the times"?

(23) What do you mean by "abreast of the times"?

(24) What is another word for "abreast of the times"?

(25) What is the best definition of "abreast of the times"?

(26) What is "abreast of the times" definition and meaning?

(27) How to use "abreast of the times" in a sentence.

(28) The Word "abreast of the times" in Example Sentences.

(29) "abreast of the times" meaning in english, "abreast of the times" definitions.

(30) Primary meanings of "abreast of the times".

(31) Full definitions of "abreast of the times".

(32) Full meaning of "abreast of the times".

(33) The Word "abreast of the times" in Example Sentences.

(34) Best definition of "abreast of the times".

(35) Define "abreast of the times" in one sentence, define "abreast of the times" in one word.

(36) What is the meaning of "abreast of the times" in a sentence.

(37) The Word "abreast of the times" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "abreast of the times".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abreast of the times


به جای حفظ کردن لغت abreast of the times ، جملات کوتاه با abreast of the times را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abreast of the times، جملات کوتاه مختلف با لغت abreast of the times را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abreast of the times، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abreast of the times را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abreast of the times در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abreast of the times

ساختن جمله با abreast of the times به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abreast of the times است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abreast of the times را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abreast of the times ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abreast of the times که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با abreast of the times

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abreast of the times

یک جمله ساده با abreast of the times از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abreast of the times

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abreast of the times، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abreast of the times به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abreast of the times بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abreast of the times

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abreast of the times همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abreast of the times فرق دارد. در جملات پیچیده با abreast of the times، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abreast of the times بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abreast of the times

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abreast of the times همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abreast of the times. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abreast of the times بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با abreast of the times

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abreast of the times و کاربرد کلمه abreast of the times در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abreast of the times را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abreast of the times و همچنین مطالعه مثال برای abreast of the times، اقدام به جمله سازی با کلمه abreast of the times نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abreast of the times در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abreast of the times به کمک همین جملات با abreast of the times و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abreast of the times می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abreast of the times، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abreast of the times را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abreast of the times در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abreast of the times به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abreast of the times است. با ساختن جمله برای لغت abreast of the times به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان