EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abridge" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abridge را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abridge و همچنین مطالعه مثال برای abridge، اقدام به جمله سازی با کلمه abridge نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abridge در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abridge به کمک همین جملات با abridge و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abridge می باشد.


در قسمت ذیل 51 جمله با abridge برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abridge را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abridge به انگلیسی

جمله با abridged جمله با abridgement جمله با abridging جمله با abridgment جمله با abro جمله با abroach جمله با abroad جمله با abrogate جمله با abrogated جمله با abrogation

(1) But that doesn't mean we become like terrorists and abridge our own freedoms

(2) no state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities

(3) Mr. Gibson asked me to abridge my report to the committee so that there would be time for questions.

(4) His agent told him that he needed to abridge some of the content of his novel so that it would be under 400 pages.

(5) In writing a shorter edition of the history textbook, he was required to abridge some of the chapters on the presidents.

(6) If you abridge your testimony to include only the most important details, I think the jury will be more sympathetic to your case.

(7) Despite Jerry’s efforts to abridge the amount of time he spends at the office, his friends always know where to find him when he’s not at home.

(8) Scott and Hillary agreed to abridge their story, leaving out some of the more frightening details so that their parents wouldn’t be worried about them.

(9) Even though the translation of the material is complete, you still need to abridge the amount of information so that it doesn’t overwhelm the students.

(10) Victor has his secretary go through each day’s mail so that she can abridge it into a manageable task by separating everything that can be handled by someone else.


جمله با "abridge"(11) When immigrants enter the county through illegal means, they find that the people in charge not only abridge their basic human rights, but they completely remove them.

(12) Editors of some classic literature seem to take a lot of liberties when they abridge the content so that people with lower reading levels can understand what they’re reading.

(13) no state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities(14) What is the modern definition of "abridge"?

(15) How to Use "abridge" with Example Sentences.

(16) If you had to explain to someone who was learning English what "abridge" is, what would you say?

(17) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abridge" can get slippery.

(18) The Best Definition of "abridge" I’ve Heard So Far.

(19) "abridge" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(20) What is the best definition of "abridge"?

(21) What is the definition of an "abridge"?

(22) What Is "abridge"? Detailed Definition and Meaning.

(23) Use "abridge" in a sentence.

(24) The Word "abridge" in Example Sentences.

(25) English Sentences with Audio Using the Word "abridge".

(26) What is definition of "abridge" by Merriam-Webster.

(27) "abridge" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(28) How do you write a good sentence with "abridge"?

(29) "abridge" sentence examples.

(30) "abridge": In a Sentence.

(31) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abridge".

(32) How do you explain "abridge"?

(33) What can I say instead of "abridge"?

(34) What is a synonym for "abridge"?

(35) What is a antonym for "abridge"?

(36) What do you mean by "abridge"?

(37) What is another word for "abridge"?

(38) What is the best definition of "abridge"?

(39) What is "abridge" definition and meaning?

(40) How to use "abridge" in a sentence.

(41) The Word "abridge" in Example Sentences.

(42) "abridge" meaning in english, "abridge" definitions.

(43) Primary meanings of "abridge".

(44) Full definitions of "abridge".

(45) Full meaning of "abridge".

(46) The Word "abridge" in Example Sentences.

(47) Best definition of "abridge".

(48) Define "abridge" in one sentence, define "abridge" in one word.

(49) What is the meaning of "abridge" in a sentence.

(50) The Word "abridge" in Example Sentences.

(51) What is the origin and root of "abridge".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abridge


به جای حفظ کردن لغت abridge ، جملات کوتاه با abridge را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abridge، جملات کوتاه مختلف با لغت abridge را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abridge، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abridge را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abridge در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abridge

ساختن جمله با abridge به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abridge است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abridge را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abridge ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abridge که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abridge

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abridge

یک جمله ساده با abridge از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abridge

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abridge، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abridge به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abridge بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abridge

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abridge همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abridge فرق دارد. در جملات پیچیده با abridge، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abridge بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abridge

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abridge همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abridge. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abridge بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abridge

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abridge و کاربرد کلمه abridge در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abridge را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abridge و همچنین مطالعه مثال برای abridge، اقدام به جمله سازی با کلمه abridge نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abridge در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abridge به کمک همین جملات با abridge و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abridge می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abridge، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abridge را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abridge در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abridge به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abridge است. با ساختن جمله برای لغت abridge به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان