EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abnormal condition" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abnormal condition را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abnormal condition و همچنین مطالعه مثال برای abnormal condition، اقدام به جمله سازی با کلمه abnormal condition نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abnormal condition در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abnormal condition به کمک همین جملات با abnormal condition و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abnormal condition می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با abnormal condition برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abnormal condition را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abnormal condition به انگلیسی

جمله با abnormal psychology جمله با abnormalities جمله با abnormality جمله با abnormally جمله با abnormity جمله با abo جمله با aboard جمله با aboards جمله با abode جمله با aboil(0) What is the modern definition of "abnormal condition"?

(1) How to Use "abnormal condition" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "abnormal condition" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abnormal condition" can get slippery.

(4) The Best Definition of "abnormal condition" I’ve Heard So Far.

(5) "abnormal condition" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "abnormal condition"?

(7) What is the definition of an "abnormal condition"?

(8) What Is "abnormal condition"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "abnormal condition" in a sentence.

(10) The Word "abnormal condition" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "abnormal condition".

(12) What is definition of "abnormal condition" by Merriam-Webster.

(13) "abnormal condition" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "abnormal condition"?

(15) "abnormal condition" sentence examples.

(16) "abnormal condition": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abnormal condition".

(18) How do you explain "abnormal condition"?

(19) What can I say instead of "abnormal condition"?

(20) What is a synonym for "abnormal condition"?

(21) What is a antonym for "abnormal condition"?

(22) What do you mean by "abnormal condition"?

(23) What is another word for "abnormal condition"?

(24) What is the best definition of "abnormal condition"?

(25) What is "abnormal condition" definition and meaning?

(26) How to use "abnormal condition" in a sentence.

(27) The Word "abnormal condition" in Example Sentences.

(28) "abnormal condition" meaning in english, "abnormal condition" definitions.

(29) Primary meanings of "abnormal condition".

(30) Full definitions of "abnormal condition".

(31) Full meaning of "abnormal condition".

(32) The Word "abnormal condition" in Example Sentences.

(33) Best definition of "abnormal condition".

(34) Define "abnormal condition" in one sentence, define "abnormal condition" in one word.

(35) What is the meaning of "abnormal condition" in a sentence.

(36) The Word "abnormal condition" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "abnormal condition".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abnormal condition


به جای حفظ کردن لغت abnormal condition ، جملات کوتاه با abnormal condition را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abnormal condition، جملات کوتاه مختلف با لغت abnormal condition را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abnormal condition، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abnormal condition را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abnormal condition در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abnormal condition

ساختن جمله با abnormal condition به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abnormal condition است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abnormal condition را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abnormal condition ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abnormal condition که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abnormal condition

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abnormal condition

یک جمله ساده با abnormal condition از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abnormal condition

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abnormal condition، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abnormal condition به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abnormal condition بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abnormal condition

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abnormal condition همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abnormal condition فرق دارد. در جملات پیچیده با abnormal condition، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abnormal condition بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abnormal condition

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abnormal condition همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abnormal condition. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abnormal condition بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abnormal condition

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abnormal condition و کاربرد کلمه abnormal condition در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abnormal condition را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abnormal condition و همچنین مطالعه مثال برای abnormal condition، اقدام به جمله سازی با کلمه abnormal condition نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abnormal condition در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abnormal condition به کمک همین جملات با abnormal condition و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abnormal condition می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abnormal condition، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abnormal condition را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abnormal condition در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abnormal condition به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abnormal condition است. با ساختن جمله برای لغت abnormal condition به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان