EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abnormal psychology" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abnormal psychology را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abnormal psychology و همچنین مطالعه مثال برای abnormal psychology، اقدام به جمله سازی با کلمه abnormal psychology نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abnormal psychology در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abnormal psychology به کمک همین جملات با abnormal psychology و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abnormal psychology می باشد.


در قسمت ذیل 41 جمله با abnormal psychology برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abnormal psychology را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abnormal psychology به انگلیسی

جمله با abnormalities جمله با abnormality جمله با abnormally جمله با abnormity جمله با abo جمله با aboard جمله با aboards جمله با abode جمله با aboil جمله با abolish

(1) 'i'd like to collaborate on an article for the journal of abnormal psychology.'

(2) abnormal psychology.

(3) 'i'd like to collaborate on an article for the journal of abnormal psychology.'(4) What is the modern definition of "abnormal psychology"?

(5) How to Use "abnormal psychology" with Example Sentences.

(6) If you had to explain to someone who was learning English what "abnormal psychology" is, what would you say?

(7) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abnormal psychology" can get slippery.

(8) The Best Definition of "abnormal psychology" I’ve Heard So Far.

(9) "abnormal psychology" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(10) What is the best definition of "abnormal psychology"?

(11) What is the definition of an "abnormal psychology"?

(12) What Is "abnormal psychology"? Detailed Definition and Meaning.

(13) Use "abnormal psychology" in a sentence.

(14) The Word "abnormal psychology" in Example Sentences.

(15) English Sentences with Audio Using the Word "abnormal psychology".

(16) What is definition of "abnormal psychology" by Merriam-Webster.

(17) "abnormal psychology" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(18) How do you write a good sentence with "abnormal psychology"?

(19) "abnormal psychology" sentence examples.

(20) "abnormal psychology": In a Sentence.

(21) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abnormal psychology".

(22) How do you explain "abnormal psychology"?

(23) What can I say instead of "abnormal psychology"?

(24) What is a synonym for "abnormal psychology"?

(25) What is a antonym for "abnormal psychology"?

(26) What do you mean by "abnormal psychology"?

(27) What is another word for "abnormal psychology"?

(28) What is the best definition of "abnormal psychology"?

(29) What is "abnormal psychology" definition and meaning?

(30) How to use "abnormal psychology" in a sentence.

(31) The Word "abnormal psychology" in Example Sentences.

(32) "abnormal psychology" meaning in english, "abnormal psychology" definitions.

(33) Primary meanings of "abnormal psychology".

(34) Full definitions of "abnormal psychology".

(35) Full meaning of "abnormal psychology".

(36) The Word "abnormal psychology" in Example Sentences.

(37) Best definition of "abnormal psychology".

(38) Define "abnormal psychology" in one sentence, define "abnormal psychology" in one word.

(39) What is the meaning of "abnormal psychology" in a sentence.

(40) The Word "abnormal psychology" in Example Sentences.

(41) What is the origin and root of "abnormal psychology".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abnormal psychology


به جای حفظ کردن لغت abnormal psychology ، جملات کوتاه با abnormal psychology را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abnormal psychology، جملات کوتاه مختلف با لغت abnormal psychology را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abnormal psychology، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abnormal psychology را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abnormal psychology در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abnormal psychology

ساختن جمله با abnormal psychology به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abnormal psychology است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abnormal psychology را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abnormal psychology ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abnormal psychology که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abnormal psychology

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abnormal psychology

یک جمله ساده با abnormal psychology از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abnormal psychology

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abnormal psychology، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abnormal psychology به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abnormal psychology بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abnormal psychology

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abnormal psychology همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abnormal psychology فرق دارد. در جملات پیچیده با abnormal psychology، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abnormal psychology بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abnormal psychology

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abnormal psychology همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abnormal psychology. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abnormal psychology بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abnormal psychology

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abnormal psychology و کاربرد کلمه abnormal psychology در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abnormal psychology را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abnormal psychology و همچنین مطالعه مثال برای abnormal psychology، اقدام به جمله سازی با کلمه abnormal psychology نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abnormal psychology در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abnormal psychology به کمک همین جملات با abnormal psychology و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abnormal psychology می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abnormal psychology، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abnormal psychology را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abnormal psychology در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abnormal psychology به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abnormal psychology است. با ساختن جمله برای لغت abnormal psychology به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان