EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a stiff neck" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a stiff neck را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a stiff neck و همچنین مطالعه مثال برای a stiff neck، اقدام به جمله سازی با کلمه a stiff neck نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a stiff neck در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a stiff neck به کمک همین جملات با a stiff neck و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a stiff neck می باشد.


در قسمت ذیل 43 جمله با a stiff neck برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a stiff neck را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a stiff neck به انگلیسی

جمله با a stitch in time saves nine جمله با a storm in a teacup جمله با a stream of جمله با a supply جمله با a tender spot جمله با a thought جمله با a thousand and one جمله با a tough nut جمله با a tower of strength جمله با a trace

(1) Tom has a stiff neck.

(2) I woke up with a stiff neck.

(3) I don't want to have a stiff neck!

(4) Lift not up your horn on high; Speak not with a stiff neck.

(5) After the car accident, Carlos went to the hospital for a stiff neck that felt bent out of place.(6) What is the modern definition of "a stiff neck"?

(7) How to Use "a stiff neck" with Example Sentences.

(8) If you had to explain to someone who was learning English what "a stiff neck" is, what would you say?

(9) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a stiff neck" can get slippery.

(10) The Best Definition of "a stiff neck" I’ve Heard So Far.

(11) "a stiff neck" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(12) What is the best definition of "a stiff neck"?

(13) What is the definition of an "a stiff neck"?

(14) What Is "a stiff neck"? Detailed Definition and Meaning.

(15) Use "a stiff neck" in a sentence.

(16) The Word "a stiff neck" in Example Sentences.

(17) English Sentences with Audio Using the Word "a stiff neck".

(18) What is definition of "a stiff neck" by Merriam-Webster.

(19) "a stiff neck" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(20) How do you write a good sentence with "a stiff neck"?

(21) "a stiff neck" sentence examples.

(22) "a stiff neck": In a Sentence.

(23) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a stiff neck".

(24) How do you explain "a stiff neck"?

(25) What can I say instead of "a stiff neck"?

(26) What is a synonym for "a stiff neck"?

(27) What is a antonym for "a stiff neck"?

(28) What do you mean by "a stiff neck"?

(29) What is another word for "a stiff neck"?

(30) What is the best definition of "a stiff neck"?

(31) What is "a stiff neck" definition and meaning?

(32) How to use "a stiff neck" in a sentence.

(33) The Word "a stiff neck" in Example Sentences.

(34) "a stiff neck" meaning in english, "a stiff neck" definitions.

(35) Primary meanings of "a stiff neck".

(36) Full definitions of "a stiff neck".

(37) Full meaning of "a stiff neck".

(38) The Word "a stiff neck" in Example Sentences.

(39) Best definition of "a stiff neck".

(40) Define "a stiff neck" in one sentence, define "a stiff neck" in one word.

(41) What is the meaning of "a stiff neck" in a sentence.

(42) The Word "a stiff neck" in Example Sentences.

(43) What is the origin and root of "a stiff neck".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a stiff neck


به جای حفظ کردن لغت a stiff neck ، جملات کوتاه با a stiff neck را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a stiff neck، جملات کوتاه مختلف با لغت a stiff neck را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a stiff neck، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a stiff neck را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a stiff neck در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a stiff neck

ساختن جمله با a stiff neck به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a stiff neck است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a stiff neck را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a stiff neck ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a stiff neck که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a stiff neck

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a stiff neck

یک جمله ساده با a stiff neck از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a stiff neck

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a stiff neck، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a stiff neck به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a stiff neck بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a stiff neck

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a stiff neck همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a stiff neck فرق دارد. در جملات پیچیده با a stiff neck، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a stiff neck بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a stiff neck

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a stiff neck همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a stiff neck. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a stiff neck بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a stiff neck

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a stiff neck و کاربرد کلمه a stiff neck در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a stiff neck را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a stiff neck و همچنین مطالعه مثال برای a stiff neck، اقدام به جمله سازی با کلمه a stiff neck نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a stiff neck در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a stiff neck به کمک همین جملات با a stiff neck و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a stiff neck می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a stiff neck، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a stiff neck را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a stiff neck در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a stiff neck به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a stiff neck است. با ساختن جمله برای لغت a stiff neck به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان