EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advising bank" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advising bank را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advising bank و همچنین مطالعه مثال برای advising bank، اقدام به جمله سازی با کلمه advising bank نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advising bank در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advising bank به کمک همین جملات با advising bank و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advising bank می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با advising bank برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advising bank را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advising bank به انگلیسی

جمله با advisor جمله با advisories جمله با advisors جمله با advisory جمله با advisory board جمله با advisory opinion جمله با advisory panel جمله با advisory service جمله با advocacy جمله با advocate(0) What is the modern definition of "advising bank"?

(1) How to Use "advising bank" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "advising bank" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advising bank" can get slippery.

(4) The Best Definition of "advising bank" I’ve Heard So Far.

(5) "advising bank" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "advising bank"?

(7) What is the definition of an "advising bank"?

(8) What Is "advising bank"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "advising bank" in a sentence.

(10) The Word "advising bank" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "advising bank".

(12) What is definition of "advising bank" by Merriam-Webster.

(13) "advising bank" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "advising bank"?

(15) "advising bank" sentence examples.

(16) "advising bank": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advising bank".

(18) How do you explain "advising bank"?

(19) What can I say instead of "advising bank"?

(20) What is a synonym for "advising bank"?

(21) What is a antonym for "advising bank"?

(22) What do you mean by "advising bank"?

(23) What is another word for "advising bank"?

(24) What is the best definition of "advising bank"?

(25) What is "advising bank" definition and meaning?

(26) How to use "advising bank" in a sentence.

(27) The Word "advising bank" in Example Sentences.

(28) "advising bank" meaning in english, "advising bank" definitions.

(29) Primary meanings of "advising bank".

(30) Full definitions of "advising bank".

(31) Full meaning of "advising bank".

(32) The Word "advising bank" in Example Sentences.

(33) Best definition of "advising bank".

(34) Define "advising bank" in one sentence, define "advising bank" in one word.

(35) What is the meaning of "advising bank" in a sentence.

(36) The Word "advising bank" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "advising bank".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advising bank


به جای حفظ کردن لغت advising bank ، جملات کوتاه با advising bank را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advising bank، جملات کوتاه مختلف با لغت advising bank را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advising bank، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advising bank را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advising bank در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advising bank

ساختن جمله با advising bank به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advising bank است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advising bank را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advising bank ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advising bank که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advising bank

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advising bank

یک جمله ساده با advising bank از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advising bank

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advising bank، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advising bank به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advising bank بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advising bank

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advising bank همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advising bank فرق دارد. در جملات پیچیده با advising bank، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advising bank بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advising bank

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advising bank همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advising bank. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advising bank بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advising bank

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advising bank و کاربرد کلمه advising bank در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advising bank را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advising bank و همچنین مطالعه مثال برای advising bank، اقدام به جمله سازی با کلمه advising bank نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advising bank در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advising bank به کمک همین جملات با advising bank و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advising bank می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advising bank، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advising bank را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advising bank در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advising bank به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advising bank است. با ساختن جمله برای لغت advising bank به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان