EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adventure story" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adventure story را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adventure story و همچنین مطالعه مثال برای adventure story، اقدام به جمله سازی با کلمه adventure story نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adventure story در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adventure story به کمک همین جملات با adventure story و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adventure story می باشد.


در قسمت ذیل 43 جمله با adventure story برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adventure story را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adventure story به انگلیسی

جمله با adventurer جمله با adventurers جمله با adventures جمله با adventuresome جمله با adventuress جمله با adventurism جمله با adventurist جمله با adventuristic جمله با adventurous جمله با adverb

(1) after all it is fantastic, a wonderful adventure story

(2) A great adventure story with characters you can care about.

(3) Flash Gordon is a science fiction adventure story that began as a comic strip in 1934 Since then the Flash Gordon story has been made into movies TV shows and a radio show.

(4) after all it is fantastic, a wonderful adventure story

(5) Remarkable for its excellent storytelling , its economical , compressed characterisations and for its profound humanity , it 's an adventure story and history lesson all in one .(6) What is the modern definition of "adventure story"?

(7) How to Use "adventure story" with Example Sentences.

(8) If you had to explain to someone who was learning English what "adventure story" is, what would you say?

(9) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adventure story" can get slippery.

(10) The Best Definition of "adventure story" I’ve Heard So Far.

(11) "adventure story" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(12) What is the best definition of "adventure story"?

(13) What is the definition of an "adventure story"?

(14) What Is "adventure story"? Detailed Definition and Meaning.

(15) Use "adventure story" in a sentence.

(16) The Word "adventure story" in Example Sentences.

(17) English Sentences with Audio Using the Word "adventure story".

(18) What is definition of "adventure story" by Merriam-Webster.

(19) "adventure story" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(20) How do you write a good sentence with "adventure story"?

(21) "adventure story" sentence examples.

(22) "adventure story": In a Sentence.

(23) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adventure story".

(24) How do you explain "adventure story"?

(25) What can I say instead of "adventure story"?

(26) What is a synonym for "adventure story"?

(27) What is a antonym for "adventure story"?

(28) What do you mean by "adventure story"?

(29) What is another word for "adventure story"?

(30) What is the best definition of "adventure story"?

(31) What is "adventure story" definition and meaning?

(32) How to use "adventure story" in a sentence.

(33) The Word "adventure story" in Example Sentences.

(34) "adventure story" meaning in english, "adventure story" definitions.

(35) Primary meanings of "adventure story".

(36) Full definitions of "adventure story".

(37) Full meaning of "adventure story".

(38) The Word "adventure story" in Example Sentences.

(39) Best definition of "adventure story".

(40) Define "adventure story" in one sentence, define "adventure story" in one word.

(41) What is the meaning of "adventure story" in a sentence.

(42) The Word "adventure story" in Example Sentences.

(43) What is the origin and root of "adventure story".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adventure story


به جای حفظ کردن لغت adventure story ، جملات کوتاه با adventure story را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adventure story، جملات کوتاه مختلف با لغت adventure story را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adventure story، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adventure story را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adventure story در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adventure story

ساختن جمله با adventure story به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adventure story است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adventure story را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adventure story ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adventure story که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adventure story

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adventure story

یک جمله ساده با adventure story از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adventure story

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adventure story، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adventure story به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adventure story بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adventure story

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adventure story همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adventure story فرق دارد. در جملات پیچیده با adventure story، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adventure story بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adventure story

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adventure story همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adventure story. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adventure story بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adventure story

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adventure story و کاربرد کلمه adventure story در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adventure story را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adventure story و همچنین مطالعه مثال برای adventure story، اقدام به جمله سازی با کلمه adventure story نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adventure story در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adventure story به کمک همین جملات با adventure story و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adventure story می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adventure story، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adventure story را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adventure story در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adventure story به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adventure story است. با ساختن جمله برای لغت adventure story به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان