EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adaptive" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adaptive را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adaptive و همچنین مطالعه مثال برای adaptive، اقدام به جمله سازی با کلمه adaptive نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adaptive در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adaptive به کمک همین جملات با adaptive و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adaptive می باشد.


در قسمت ذیل 112 جمله با adaptive برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adaptive را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adaptive به انگلیسی

جمله با adaptive learning جمله با adaptive radiation جمله با adaptive value جمله با adaptively جمله با adaptivity جمله با adaptor جمله با adaptors جمله با adapts جمله با adar جمله با adare

(1) This is adaptive code which can run on different platforms.

(2) Hypertrophy is an adaptive response to a longterm increase in pressure

(3) Hypertrophy is an adaptive response to a longterm increase in pressure.

(4) Psychological adaptions are those adaptive traits that we consider cognitive or behavioral

(5) Psychological adaptions are those adaptive traits that we consider cognitive or behavioral.

(6) Polyphenic pigmentation is adaptive for insect species that undergo multiple mating seasons each year

(7) Polyphenic pigmentation is adaptive for insect species that undergo multiple mating seasons each year.

(8) raw, adaptive imperatives.

(9) beauty is an adaptive effect

(10) that economies are complex, adaptive


جمله با "adaptive"(11) toward making the most adaptive decisions

(12) novelty is adaptive when things are changing

(13) in addition to, i think, doing a beautiful adaptive reuse

(14) the notion that the prenatal transmission of ptsd risk is adaptive

(15) no. this thing runs counter to every known law of adaptive evolution.

(16) so, many bacteria have in their cells an adaptive immune system called crispr

(17) that we can combine the world of the nanoscale programmable adaptive materials

(18) They function in the humoral immunity component of the adaptive immune system by secreting antibodies.

(19) What percentage increase in flight distance will often be adaptive

(20) What is Darwin's belief about the accumulation of adaptive variations


مثال برای "adaptive"(21) Darwin conceded that these could be linked to adaptive characteristics

(22) Chosenciphertext attacks like other attacks may be adaptive or nonadaptive.

(23) Ants became dominant after adaptive radiation at the beginning of the Cainozoic.

(24) Wright s explanation for stasis was that organisms come to occupy adaptive peaks.

(25) Its odd shape was revealed by adaptive optics on the ESO 36 m telescope at La Silla.

(26) Tonegawa is best known for elucidating the genetic mechanism in the adaptive immune system.

(27) It is adaptive immunity because the body s immune system prepares itself for future challenges.

(28) The climatic changes of the late Jurassic and Cretaceous provided for further adaptive radiation.

(29) T cells LRB thymus cells RRB and B cells LRB bone cells RRB are the main cells of the adaptive immune response.

(30) Cryptosystems proven secure against adaptive chosenciphertext attacks include the CramerShoup system and RSAOAEP.


جمله انگلیسی با کلمه "adaptive"(31) The adaptive immune system is made of specialized cells and processes which kill pathogens or prevent their attack.

(32) Kannada has gone through changes several times during the years Kannada has been adaptive to include many other languages.

(33) In 200203 Keck telescope looked at the system using adaptive optics and detected easily the biggest four closer satellites.

(34) The strongest notion of security therefore is security against existential forgery under an adaptive chosen message attack.

(35) Its binary nature was found on 10 August 2000 by a group of astronomers using adaptive optics at the Keck Telescope on Mauna Kea.

(36) Birds find other ways to provide for each other ie the evolution of flight opened new possibilities and an adaptive radiation occurred.

(37) The climatic changes of the late Jurassic and Cretaceous provided for further adaptive radiation. When was the top of archosaur diversity?

(38) The first scientifically useful observation of Neptune from ground-based telescopes using adaptive optics, was commenced in 1997 from Hawaii.

(39) The asteroid has an odd shape as evidenced by adaptive optics images the first of which were taken in December 2003 with the Keck telescope.

(40) Early versions of the PKCS standard used adhoc constructions which were later found vulnerable to a practical adaptive chosen ciphertext attack.


جمله انگلیسی با "adaptive"(41) The appearance of such floral specialists is believed to have driven the adaptive radiation of the angiosperms and in turn the bees themselves.

(42) The trait arose a number of times in different groups during the Cenozoic and in each instance was immediately followed by an adaptive radiation.

(43) It is called the adaptive immune system When it meets a virus it produces specific antibodies that bind to the virus and render it noninfectious.

(44) Most telescopic data was fairly limited until the advent of Hubble Space Telescope (HST) and large ground-based telescopes with adaptive optics (AO)

(45) In an adaptive chosenciphertext attack the attacker makes their ciphertext choices adaptively that is depending on the result of prior decryptions.

(46) Later after a new technology called adaptive optics was discovered it was possible to see Pluto and Charon as separate disks using groundbased telescopes.

(47) Combined with technological advancements, ground-based telescopes with adaptive optics are recording increasingly more detailed images of this Outer Planet

(48) In February 2006 a team of astronomers led by Franck Marchis measured accurately the orbit of the system using the Keck Laser guide star adaptive optics system.

(49) In 1942 he and Salvador Luria of Indiana University demonstrated that bacterial resistance to virus infection is caused by random mutation and not adaptive change.

(50) The same is true of several Ctype asteroids studied by groundbased telescopes with adaptive optics systems LRB 45 Eugenia 90 Antiope 87 Sylvia and 121 Hermione RRB.


جمله انگلیسی در مورد "adaptive"(51) Plant circadian rhythms tell the plant what season it is and when to flower for the best chance of attracting pollinators. What does adaptive advantage allow for plants?

(52) The adaptive immune system is switched on by the evolutionarily older innate immune system This older system is nonspecific whereas the adaptive system is tailored to specific targets.

(53) The climatic changes of the late Jurassic and Cretaceous provided for further adaptive radiation. What types of species are thought to still have been dominate until after the extinction?

(54) Finally, a small fraction of mutations are beneficial, improving the organism's fitness and are extremely important for evolution, since their directional selection leads to adaptive evolution

(55) Many of these became extinct during the Permian but the remaining sharks underwent a second burst of adaptive radiation during the Jurassic around which time the skates and rays first appeared.

(56) It has been argued that hunting and gathering represents an adaptive strategy, which may still be exploited, if necessary, when environmental change causes extreme food stress for agriculturalists.

(57) Tiptilt mirrors are effectively segmented adaptive optics mirrors having only one segment which can tip and tilt rather than having an array of multiple segments which can tip and tilt independently.

(58) This means the cells of the innate system recognize and respond to pathogens in a general way but unlike the adaptive immune system it does not confer longlasting or protective immunity to the host.

(59) raw, adaptive imperatives.

(60) beauty is an adaptive effect


جمله انگلیسی درباره "adaptive"(61) that economies are complex, adaptive

(62) toward making the most adaptive decisions

(63) novelty is adaptive when things are changing

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) Name the other type of adaptive immune system component?

(65) in addition to, i think, doing a beautiful adaptive reuse

(66) the notion that the prenatal transmission of ptsd risk is adaptive

(67) no. this thing runs counter to every known law of adaptive evolution.

(68) so, many bacteria have in their cells an adaptive immune system called crispr

(69) that we can combine the world of the nanoscale programmable adaptive materials

(70) It is a common means of spreading antibiotic resistance, virulence, and adaptive metabolic functions.


جمله با کلمه "adaptive"(71) In the 19th century emotions were considered adaptive and were studied more frequently from an empiricist psychiatric perspective

(72) Anticipation of changes in the environment allows appropriate changes in a plant's physiological state, conferring an adaptive advantage

(73) The climatic changes of the late Jurassic and Cretaceous provided for further adaptive radiation. When was the bottom of archosaur diversity?

(74) The climatic changes of the late Jurassic and Cretaceous provided for further adaptive radiation. What species dominated many tree floras by the end of the Cretaceous period(75) What is the modern definition of "adaptive"?

(76) How to Use "adaptive" with Example Sentences.

(77) If you had to explain to someone who was learning English what "adaptive" is, what would you say?

(78) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adaptive" can get slippery.

(79) The Best Definition of "adaptive" I’ve Heard So Far.

(80) "adaptive" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(81) What is the best definition of "adaptive"?

(82) What is the definition of an "adaptive"?

(83) What Is "adaptive"? Detailed Definition and Meaning.

(84) Use "adaptive" in a sentence.

(85) The Word "adaptive" in Example Sentences.

(86) English Sentences with Audio Using the Word "adaptive".

(87) What is definition of "adaptive" by Merriam-Webster.

(88) "adaptive" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(89) How do you write a good sentence with "adaptive"?

(90) "adaptive" sentence examples.

(91) "adaptive": In a Sentence.

(92) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adaptive".

(93) How do you explain "adaptive"?

(94) What can I say instead of "adaptive"?

(95) What is a synonym for "adaptive"?

(96) What is a antonym for "adaptive"?

(97) What do you mean by "adaptive"?

(98) What is another word for "adaptive"?

(99) What is the best definition of "adaptive"?

(100) What is "adaptive" definition and meaning?

(101) How to use "adaptive" in a sentence.

(102) The Word "adaptive" in Example Sentences.

(103) "adaptive" meaning in english, "adaptive" definitions.

(104) Primary meanings of "adaptive".

(105) Full definitions of "adaptive".

(106) Full meaning of "adaptive".

(107) The Word "adaptive" in Example Sentences.

(108) Best definition of "adaptive".

(109) Define "adaptive" in one sentence, define "adaptive" in one word.

(110) What is the meaning of "adaptive" in a sentence.

(111) The Word "adaptive" in Example Sentences.

(112) What is the origin and root of "adaptive".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adaptive


به جای حفظ کردن لغت adaptive ، جملات کوتاه با adaptive را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adaptive، جملات کوتاه مختلف با لغت adaptive را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adaptive، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adaptive را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adaptive در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adaptive

ساختن جمله با adaptive به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adaptive است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adaptive را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adaptive ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adaptive که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adaptive

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adaptive

یک جمله ساده با adaptive از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adaptive

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adaptive، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adaptive به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adaptive بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adaptive

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adaptive همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adaptive فرق دارد. در جملات پیچیده با adaptive، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adaptive بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adaptive

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adaptive همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adaptive. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adaptive بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adaptive

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adaptive و کاربرد کلمه adaptive در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adaptive را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adaptive و همچنین مطالعه مثال برای adaptive، اقدام به جمله سازی با کلمه adaptive نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adaptive در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adaptive به کمک همین جملات با adaptive و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adaptive می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adaptive، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adaptive را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adaptive در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adaptive به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adaptive است. با ساختن جمله برای لغت adaptive به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان