EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accumulated wealth" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accumulated wealth را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accumulated wealth و همچنین مطالعه مثال برای accumulated wealth، اقدام به جمله سازی با کلمه accumulated wealth نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accumulated wealth در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accumulated wealth به کمک همین جملات با accumulated wealth و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accumulated wealth می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با accumulated wealth برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accumulated wealth را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accumulated wealth به انگلیسی

جمله با accumulates جمله با accumulating جمله با accumulation جمله با accumulation of capital جمله با accumulative جمله با accumulatively جمله با accumulator جمله با accumulators جمله با accura جمله با accuracy

(1) basically a backup for the accumulated wealth of america.

(2) basically a backup for the accumulated wealth of america.(3) What is the modern definition of "accumulated wealth"?

(4) How to Use "accumulated wealth" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "accumulated wealth" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accumulated wealth" can get slippery.

(7) The Best Definition of "accumulated wealth" I’ve Heard So Far.

(8) "accumulated wealth" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "accumulated wealth"?

(10) What is the definition of an "accumulated wealth"?

(11) What Is "accumulated wealth"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "accumulated wealth" in a sentence.

(13) The Word "accumulated wealth" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "accumulated wealth".

(15) What is definition of "accumulated wealth" by Merriam-Webster.

(16) "accumulated wealth" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "accumulated wealth"?

(18) "accumulated wealth" sentence examples.

(19) "accumulated wealth": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accumulated wealth".

(21) How do you explain "accumulated wealth"?

(22) What can I say instead of "accumulated wealth"?

(23) What is a synonym for "accumulated wealth"?

(24) What is a antonym for "accumulated wealth"?

(25) What do you mean by "accumulated wealth"?

(26) What is another word for "accumulated wealth"?

(27) What is the best definition of "accumulated wealth"?

(28) What is "accumulated wealth" definition and meaning?

(29) How to use "accumulated wealth" in a sentence.

(30) The Word "accumulated wealth" in Example Sentences.

(31) "accumulated wealth" meaning in english, "accumulated wealth" definitions.

(32) Primary meanings of "accumulated wealth".

(33) Full definitions of "accumulated wealth".

(34) Full meaning of "accumulated wealth".

(35) The Word "accumulated wealth" in Example Sentences.

(36) Best definition of "accumulated wealth".

(37) Define "accumulated wealth" in one sentence, define "accumulated wealth" in one word.

(38) What is the meaning of "accumulated wealth" in a sentence.

(39) The Word "accumulated wealth" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "accumulated wealth".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accumulated wealth


به جای حفظ کردن لغت accumulated wealth ، جملات کوتاه با accumulated wealth را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accumulated wealth، جملات کوتاه مختلف با لغت accumulated wealth را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accumulated wealth، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accumulated wealth را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accumulated wealth در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accumulated wealth

ساختن جمله با accumulated wealth به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accumulated wealth است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accumulated wealth را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accumulated wealth ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accumulated wealth که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accumulated wealth

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accumulated wealth

یک جمله ساده با accumulated wealth از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accumulated wealth

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accumulated wealth، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accumulated wealth به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accumulated wealth بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accumulated wealth

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accumulated wealth همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accumulated wealth فرق دارد. در جملات پیچیده با accumulated wealth، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accumulated wealth بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accumulated wealth

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accumulated wealth همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accumulated wealth. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accumulated wealth بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accumulated wealth

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accumulated wealth و کاربرد کلمه accumulated wealth در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accumulated wealth را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accumulated wealth و همچنین مطالعه مثال برای accumulated wealth، اقدام به جمله سازی با کلمه accumulated wealth نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accumulated wealth در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accumulated wealth به کمک همین جملات با accumulated wealth و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accumulated wealth می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accumulated wealth، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accumulated wealth را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accumulated wealth در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accumulated wealth به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accumulated wealth است. با ساختن جمله برای لغت accumulated wealth به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان